Сребро - Ag

В природата се среща самородно сребро и неговите минерали рогово сребро (AgCl), аргентит (Ag2S) и други.
Получава се при преработка на оловни и цинкови руди с примес от сребърен сулфид. При металургична преработка от оловния сулфид се получава течно олово, съдържащо сребро. Тогава в стописла се прибавя цинк, той разтваря среброто, като образува пяна. Тя се събира, а цинка се отделя чрез дестилация. Полученото сребро се пречиства с електролиза.
Най – често срброто е примес към оложно-цинковите и медните руди и се получава главно като станичен продукт при производството на цинка и медта.
Името на метала произлиза от латински (argentum - метал на Луната).Намира се в IБ група V период.Поредният му ноер е
Z = 47(има 47 електрона в електронната си обжижка, разположени в пет електронни слоя).Атомният радиус на среброто е сравнително малък и то лесно задържа валентните си електрони.Ето защо среброто има слаби редукционни свойства.А освен това и като цяло среброто е слабо реактивен метал.
Среброто е открито през 968 година.Генетичният му код е: 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s1 Ag•.На външен вид среброто е бял метал, със силен метален блясък, мек и ковък. Спада към тежките метали, като сред тях той е с най - висока електро- и топлопроводимост.Топи се при температура по – ниска от медта (tm = 961 & #186;C и tk = 2167 & #186;C).Стопеното сребро поглъща кислород от въздуха и при охлаждане го изпуска.
Среброто е много пластичен метал.От него се изтеглят прозрачни листа с дебелина 0,0025 nm, наречени сребърен варак.Пластичността на среброто се използва много отдавна и до днес за изработване на свещници, полилеи, сервизи, бижута и други предмети за украса.Чистото сребро има голяма топлопроводност и електропроводимост.По своята електропроводност среброто стои на първо място сред металите.Но поради високата му цена и голямата му плътност от него не се провеждат проводници.Сребърни проводници се използват за специални цели.Те са незаменими в приборите с висока точност.
Сребърният бромид се използва за приготвяне на фотографските материали.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.