Желязо - Fe

Железото е един от най-разпространените в земната кора елементи (5%). От металите то отстъпва само на алуминия. В природата основно се среща във вид на оксиди (окиси).Понякога се среща и самородно желязо, най-често като сплав с никел, което вероятно има метеоритен произход. Счита се, че земното ядро също се състои от желязо и никел.
Тъй като чистото желязо няма практическо значение в промишлени условия се получават желязовъглеродните сплави чугун и стомана.
В промишлеността желязото се получава от желязна руда, най-често хематит (Fe2O3) и магнетит (Fe3O4). Използват се предимно оксидни руди, кокс (като гориво) и други вещества – добавки за отстраняване на скалните примеси.Получаването на желязо в промишлеността става в два етапа.
Първи етап - в доменна пещ се подават рудата и въглеводороди, за да се получи чугун.
Втори етап - в мартенова пещ се премахва излишният въглерод и се получава стомана.
В доменната пещ протичат следните процеси:
При горенето на кокса в долния край на пещта се образува въглероден диоксид:
С + О2 & #8594; CO2 + Q
Въглеродният диоксид при движението си нагоре в пещта среща нажежен кокс и се редуцира до въглероден оксид:
CO2 + С & #8594; 2CO – Q
Въглеродният оксид редуцира постепенно желязната руда до желязо:
Fe2O3 + 3CO & #8594; 2Fe + 3CO2


Част от рудата се редуцира от кокса:
Fe2O3 + 3C & #8594; 2Fe + 3CO
Стопеното желязо разтваря около 5% въглерод и други примеси и се получава чугун. Различават се: сив чугун (когато въглеродът в сплавта е във вид на графит) и бял чугун (когато въглеродът е свързан като циментит Fe3C). При намаляване на въглеродното съдържание и на примесите от чугуна се получава стомана.
Химически чисто желязо се получава с помощта на електролиза от разтвори на негови соли.
Желязото е най-употребяваният метал. 95% от световния добив на метали е желязо.
• Желязото е основен компонент на стоманата и чугуна - едни от най-важните конструкционни материали. Желязото се използва основно за строителни конструкции и в машиностроенето.
• Оксидите на желязото са важен елемент в производствата на устройства за запис на данни: касети, дискети, твърди дискове.
• Сулфатите на желязото в смес с меден сулфат се използват за борба с вредителите в селското стопанство.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.