Олово - Pb

Оловото се среща в природата в съединено състояние. Най-разпространената оловна руда е галенитът (PbS).
Оловото се получава от галенит. Получаването на олово се извършва по схемата:

PbS & #8594; PbO & #8594; Pb

Рудата се обогатява до концентрат със съдържание на олово 75%.

Оловният концентрат се пържи в присъствие на въздух:

2PbS + 3O2 & #8594; 2PbO + 2SO2

Полученият пържилен остатък може да се редуцира по два начина:

с кокс или с концентрат (непържена руда)

2PbO + C & #8594; 2Pb + CO2
или
2PbO + PbS & #8594; 3Pb + SO2

Полученото олово се нарича сурово и има примеси от други метали. То се пречиства по специална технология.
Производството на олово в КЦМ АД, Пловдив се извършва по класическа пирометалургична технология. За основна суровина се използуват сулфидни оловни концентрати, които се шихтоват щабелно с останалите компоненти на шихтата. Тя се преработва чрез окисление и спичане до получаване на оловен агломерат, от който чрез редукционно топене в шахтова пещ се получава черно олово и шлака. Шлаката се фюмингова, а получените окиси се пържат и преработват в цинково производство.Черното олово се рафинира до чист метал. При рафинирането се получават съпътстващи продукти като оловно-меден камък, шпейза, бисмутно олово и метал „Доре“.
Още в древността оловото се е употребявало за производство на кухненски съдове,керамична глазура и водопроводни тръби.Основните области на приложението му са производството на автомобилни акумулатори и багрила,както и в химическата промишленост,към която принадлежи и производството на антидетонатори при двигателите с вътрешно горене.Оловото се използва още за производство на:
• кабели
• печатарски сплави, припой
• куршуми, ловджийски сачми
• киселинно-устойчиви апаратури
• защитни екрани от радиоактивни вещества

Голяма част от вложеното олово се възстановява.Рециклирането е най-голямо при оловните акумулатори.Около 90% от оловото в тази област се възстановява и се употребява отново.Оловото,което се използва в печатниците,за производство на лагери и матрици,също се рециклира в голяма степен.В областите обаче,където се използват смеси с други отпадъчни продукти или където се изисква голямо разреждане,рециклиране не е възможно,както например при тетраетилоловото.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.