Кадмий - Cd

В природата кадмият се среща като примесен елемент към цинковите руди.Промишлено се добива от около 60 години от гринокит и кадмиев карбонат.Въпреки това от столетия попада в околната среда,тъй като се явява като онечистване в производството на цинк,който се добива от древността.В месинга,сплав на мед и цинк,може да се съдържат до 3% кадмий. В земната кора съдържанието на Кадмий е около 1,6•10–5%. Кадмият често съпътства цинка в неговите руди. Двата метала могат да се разделят при дестилация, тъй като температурата на кипене на кадмия е по-ниска от тази на цинка. При хидрометалургичното получаване на цинка примесите от кадмий и мед попадат в разтвора като сулфати. При прибавянето към този разтвор на цинков прах цинкът редуцира кадмиевите и медните соли и се отделя т.нар. медно-кадмиев кек. При обработването му със сярна киселина (H2SO4) се получава разтвор на кадмиев сулфат (CdSO4), който се подлага на електролиза. В сух въздух кадмия е устойчив, а при нагреване лесно взаимодейства с кислород, сяра, фосфор и халогенни елементи.
Кадмия е серебристо, твърдо вещество със сив блясък на свежа повърхност, мек, ковък, метал, с лекота се поддава на полиране.
Открит e през 1817от немския химик Фридрих Штромейер (1776–1835).
Употребата на кадмий в Германия възлиза на около 2000 t годишно.Това е около 10% от използваното в света количество.
Произвежданият в КЦМ-АД кадмий е чистота 99.95% Cd минимум. Използва се в следните сектори:
• За производство на презареждащи се никелово-кадмиеви и сребърно-кадмиеви батерии – те са широко използвани за лаптопи и преносими телефони;
• За направата на светложълти до тъмночервени пигментни (Кадмиевият сулфид например оцветяватака нареченото пощенско жълто), оцветители,предимно на изкуствени материали на синтетични продукти – кадмиевите оцветители са много по-устойчиви от органичните оцветяващи вещества на високи температури и не се деградират лесно от светлината. Поради отличните си оцветяващи свойства, те се използват широко за термопластични и керамични оцветители, а също и като оцветители на стъкла;
• Като защитно покритие за други метали - когато алуминий, месинг, мед и стомана се покрият с кадмий те стават много по-устойчиви на корозия, особено в морска и алкална среда;
• За сплави – кадмият формира устойчиви сплави с мед, калай и някои други цветни метали.
• Рязък скок в използването на кадмий започва през 1940 и е бил свързан с използването на кадмия в атомната промишленост – изяснило се, че той поглъща неутрони и от него започнали да правят регулиращи и аварийни стержни на атомните реактори.
• като стабилизатор в производството на поливинилхлорид

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.