Тежки метали в околната среда

КОИ МЕТАЛИ СА ТЕЖКИ И КАКВО Е ХАРАКТЕРНО ЗА ТЯХ?
Като тежки метали се обозначават тези,които имат плътност по висока от 5гр./см3(на някои места може да се прочете и по висока от 8гр./см3).Най-важните от тях са: желязо,мед,цинк,хром,никел,кадмий,олово,талий и живак.Обикновено тези елементи и техните съединения присъстват в биосферата само в следи и в биологичния кръговрат участват с изключително ниски концентрации.Някои от тях са жизнено необходими за много живи същества,например бор,желязо,мед или цинк.Те принадлежат към групата на биологично необходимите метали.Други тежки метали като кадмий,олово,талий или живак не са биологично необходими.Токсичното действие на определен тежък метал зависи основно от химичната форма,в която се намира.Течният живак например няма непосредствено токсично действие,докато метилживачният хлорид е силна отрова.Токсичното действие на тежкия метал е толкова по-силно,колкото по-разтворимо във вода или мазнина е химичното съединение,в което той се намира. Тежките метали са свързани като оксиди,сулфати,карбонати,а също и като силикати в скалите.Фоновата им концентрация,т.е. естествената концентрация в хидросферата,атмосферата и педосферата, е изключително ниска.По-високи концентрации се срещат само локално в находища или в околностите на вулкани и други естествени източници на прах.Още в древността тежките метали са се добивали като руди от човека и са използвани за различни цели. Количеството тежки метали,което се освобождава в резултат на човешката дейност и по този начин се вкарва в кръговрата,далеч надхвърля количествата на природните вещества,участващи в него.Като мярка за това се дава отношението на антропогенно емитираното в атмосферата количество тежък метал към освободеното по естествен път.Това съотношение възлиза на 340 за оловото,19 за кадмия и 275 за живака.Това означава,340 пъти повече оловото е освободено от човека в атмосферата,отколкото от естествени източници.При оценката на екологичните проблеми обаче трябва да се има предвид и абсолютното емитирано количество,което например за живака е значително по-малко,отколкото за оловото.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.