Третичен сектор на България

1. Същност,значение и особеноисти[/b] – съвкупност от обслужващи отрасли и дейности,предназначени да удволетворяват подребностите на населението – транспорт,туризъм,търговия,наука,култура,здравеопазване,образувание и др.,има голямо социално значение; повсеместно разпространение; силна зависимост от състоянието на другите сектори и особено от вторичния сектор; от финансовата полетика на държавата; трудоемък,наукоемък селтор; нуждае се от по-малки начални инвестиции,по-бърза възвращаемост на вложените средства; по-високи печалби,сложни многообразни връзки с потребителите.

2. Структура (три групи) – отрасли и дейности,обслужващи пряко населението (търговия,здавеопазване,образувание,култура,туризъм,битово обслужване и др.); отрасли и дейности,които не обслужват пряко населението (наука и научно обслужване,национална сигурност,отбрана,управление и др.); отрасли,които обслужват и производството,и населението (транспорт,финанси).

3. Фактори за развитие – геогравско и геополетическо полужение на България; природногеогравски фактори; социално-икономически фактори (държавна полетика – рефирма в образуванието,в здравеопазването,в банково дело; промяна във формите на собственист; НТП,предприемачество и частна инициатива; потребление на услуги,пазари).Влиянието на всеки есин фактор се оценява самостоятелно.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Йоли ( 2) на 14 Юни 2012
От България ли си? (Без да се обиждаш, просто питам)
Милан ( 657) на 01 Ноември 2011
Аз съм доста грамотен и умен, моля да не ме обиждате по този начин, все пак всички сме хора, не сме извънземни, 21 век сме моля да се уважаваме! Ако искате обиждайте ме изобщо не ми пука сестро, съжалявам че не мога да обиждам и аз! Край! не ме занимавай с излишни глупости! Благодаря! Чао!!!
Камелия Костадинова ( 2) на 08 Декември 2010
Ами мисля, че си неграмотник поДребности (да не би да бъркаш с подробности?), образУвание (и какво се образува ако смея да попитам?), полЕтика (какви полети? да не сме птици?), възврАщаемост и др.

Извинявай, но си е така
Милан ( 657) на 19 Май 2009
абе кажете какжо мислите за темата ми?