Трансформиращ преразказ

Трансформиращ преразказ - е особен вид преразказ, който съвместява подробния и сбития, но на творческа основа. Самата дума "трансформация" (лат.) означава преобразуване, видоизменение. Но в каква посока могат да се извършват промените и до каква степен може да се прояви творчеството така, че да не се "загуби" първоизточникът и преразказът да не се превърне в съчинение?

 

Промените на преразказвания текст могат да бъдат в няколко посоки:

1. Преподреждане събитията според тяхната реална последователност.

2. Преразказване от позицията на главен герой или някое друго действащо лице в текста.

3. Въвеждане на нов герой, нов конфликт, нов епизод или мотив.

4. Ново начало или друг завършек (финал).

5. Формална промяна на герой (момче<-->момиче, мъж<-->жена).

6. Продължение на художествения текст.

Работата върхо трансфориращия преразказ не е толкова лека, както изглежда на пръв поглед. Всеки един от посочените по-горе варианти има своята специфика, особености, изисквания, с които ученикът трябва да се съобразява и прилага при писане.

 

Трансформиращ преразказ от името на герой от текста

1. Преразказващият трябва да влезе в "кожата" на героя, от чието име ще предава случката.

2. Онези епизоди,в които героят не е свидетел (не е видял,не е чул и възприел със собстяените си сетива) и в които не участва,действа,говори,не се преразказват.

3. Подробно да се предават онези епизоди, които са съществени за изпълнението на дидактическата задача, и сбито-които са несъществени, но изграждат смисловата и логическа взаимосвързаност както на художествения текст, така и на преразказа.

4. Основното глаголновреме е минало свършено и минало несвършено време съвместно с други (помощни) подходящи времена и наклонения.

5. Не се допускат елементи на разсъждения(от аналитичен и интепретивен характер).

6. По преценка на разказвача е възможно пренареждане на епизоди, което трябва да се подчинява на логиката на художествения текст.

7. Пряката реч се преобразува в непряка или полупряка.

 

Преразказ от името на неутрален разказвач

1. За да се изпълни тази дидактическа задача,художественият текст трябва да е изграден в Аз-форма (Аз-повествование-глаголните форми да са в 1 л., ед.ч. или 1 л., мн.ч.).

2. Съдържанието на текста се предава вярно,изчерпателно,без разместване последователността на епизодите.

3. Основното глаголно време е сегашно историческо,но могат да се използват и други подходящи глаголни времена и наклонения(минало неопределено време и бъдеще времеІ.

4. Не се допуска изграждане на микротекстове с коментарен(интерпретивен)характер и изразяване на лична позиция от страна на преразказващия.

5. Пряката реч задължително се преобразува в непряка или полупряка реч.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Михил ( 2) на 04 Декември 2012
ok