Търновска конституция

ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ

Поради васалният характер на държавата,владетелят се нарича”княз”,а след обявяване Независимоста на България(1908г.)се нарича цар.Княза има право на обращение “Ваша Светлост” към него.Всичко се урежда с конституционен текст,когато обръщението става-“Ваше Царско Величество”.Наследника на престола в България се извършва по мъжка низходяща права линия.Пълнолетие владетелите навършват на 18г.След встъпването на престола,той е длъжен да положи клетва(по чл.34 от Конституцията).В законодателната област правата на владетеля са:обнародва законите,гласувани в НС с царски указ.Той свиква на сесии НС и единствено той има право да свиква ВНС с цел изменение на конституцията.Има право на законодателна инициатива-законопроектите на МС се внасят в НС с царски указ.
Цялата администрация действа от негово име.Той е върховен главнокомандващ.След промените на Конституцията от 1911г. Има право да сключва тайни международни отношения.Назначава и уволнява правителството,което действа от негово име.
В съдебната власт:Присъдата се издава от името на царя.Той има право да помилва всеки,но не и министри,осъдени за погазване на Конституцията.
“Лицето на княза е свещенно и неприкосновено”.-Това е конституциона формулировка на факта на политическа неотговорност на владетеля.В монархията владетелят не носи политическа отговорност.Но неговите актове би трябвало да подлежат на контрол.Създава се т.нар.приподписване на царски актове.Акта на царя се приподписва от министър,който носи отговорност.Задълженията на княза(царя) са:да пребивава в княжеството(длъжен е да живее в България),да спазва клетвата,която е положил;да е източноправославен християнин,освен 1-ят избран владетел.
Народното представителство е 2 вида:ВНС и обикновенно НС.ВНС се състои от двоен брой депутати в сравнение с обикновенното.ВНС се свиква само в обикновени случаи.Царят свиква ВНС за изменение на Конституцията,за изменение териториите на царството-решава се с висшегласие(с абсолютно мнозинство)и ако трябва да му се разреши да стане владетел на друга държава.
Други органи,които могат да свикат ВНС са регенския съвет или МС,но при условие,че царят го няма.Регентите могат да свикат ВНС само в един случай-при изменение територията на царството,МС може само в 2 изкл.случая-за избор на владетел при овакантен престол и за избор за регент или ако владетелят е малолетен.
Ако някой дължи някакви средства и изтече давностният срок,не може да се иска държавно съдействие за да се възстановят средствата.Той продължава да дължи-не може да се иска съдействие,но тук не изтича давност,като при недвижимата собственост.
Освен собственоста,”закона за собственоста”регламентира ограничените вещи,правата върху вещите.
Правото за ползване на веща е право върху движими вещи,предоставящо право на ползване на съответната вещ без разпшореждане.Правото на ползване не е сервитут.
Сервитути са:правото на преминаване,право на водопрекарване.Сервитут-ограничено вещно право на собственоста.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Милан ( 657) на 03 Декември 2009
ocenka 6 ot men