Тест - изходно ниво след седми клас

TЕСТ ЗА ИЗХОДНО НИВО СЛЕД СЕДМИ КЛАС

1.Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
А)Има три основни литературни рода-епос,лирика и драма.
Б)Лириката изразява основно вътрешния свят на човека-отношението му към света,неговите мисли и чувства,духовното и емоционалното му състояние.
В)Епосът представя предимно външния свят-събития,хора,действия и конфликти.
Г)Лириката включва жанрове като легенда,предание,басня.

2.Сюжетът е:
А)съдържанието на произведението в естествения му ред и последователност
Б)развитието на героите и събитията,последователността,в която съдържателните моменти са представени в произведението
В)постройката и организацията на произведението
Г)общо понятие,с което назоваваме литературните произведения или творчеството на писателите

3.Вкаква последователност откъсите образуват свързан текст от стихотворението "На прощаване"?
1 2
Но...стига ми тая награда- А аз ще либе прегърна
да каже нявга народът: с кървава ръка през рамо,
умря сиромах за правда, да чуй то сърце юнашко,
за правда и за свобода... как тупа сърце,играе;

3 4
Пък тогаз...майко,прощавай! плачът му да спра с целувка,
Ти,либе,не ме забравяй! сълзи му с уста да глътна...
Дружина тръгва,отива,
пътят е страшен,но славен:
аз може млад да загина...

А)3,2,4,1
Б)1,3,2,4
В)2,4,1,3
Г)2,4,3,1

4.Кое от следните твърдения за стихотворението "На прощаване" е НЕВЯРНО?
А)Стихотворението може да бъде определено като автобиографична изповед.
Б)Всяка от композиционните еденици на стихотворението започва с пряко обръщение към майката.
В)Основна в стихотворението е темата за нравствения избор на бореца.
Г)Стихотворението "На прощаване в 1868 година" е написано в Русия.

5.За коя глава от повеста "Немили-недраги "се отнася твърдението:
Заспиването на хъшовете е повод за повествователя да се обърне директно към читателя.
В емоционално наситено слово той представя тежката участ на изгнаниците.
Описанието на конкретните герои и на сюжетните събития временно се прекъсва,за
да се даде възможност на разказвача да изрази своето лично отношение към тях.

А)втора В)първа
Б)пета Г)трета

6.Какво е внушението на следващия откъс от повестта "Немили-недраги"?
Остана жив само Македонски,комуто единадесетте рани заздравяха и дясната ръка
шзсъхна.
Той сега е разсилен и мете с лявата ръка канцеларията...и тоя лев в Стара планина,
и тоя герой на Гредетин,малодушно трепери сега пред гласа на грубия писар...
Една дълга арония!...
Бедни,бедни Македонски! Защо не умря при Гредетин?...

А)Безсмислено е да се воюва за свобода на родината.
Б)Свободата изисква мъчения и жертви.
В)Героите на България са забравени след Освобождението.
Г)Македонски е единственият щастливо оцелял от хъшовете.

7.За кое литературно произведение е вярно твърдението:
Вторият епизод изцяло е изграден на принципа на ретроспекцията.Действието се въща
назад към минал момент от събитията.
А)"На прощаване"
Б)"Една българка"
В)"Опълченцитена Шипка"
Г)"Немили-недраги"

8.Прочетете тезата и отговорете как е озаглавено съчинението разсъждение.
В трета част на разказа Вазов противопоставя поведението на двама българи,на двама
християни.Един срещу друг се поставят морала на обикновената жена от народа и този
на божия служител.Решена да изпълни човешкия си и християнски дълг,баба Илийца
среща студенината и безсърдечието на отец Евтимий.

А)Ролята на християнския морал според трета част на разказа "Една българка"
Б)Дългът срещу егоизма според трета част на разказа "Една българка"
В)Изпитанията на духа според трета част на разказа "Една българка"
Г)Баба Илийца-героиня или обикновена жена

9.В кой от редовете вярно са свързани цитат и литературно произведение?
А)Грееше ме драголюбно ясно слънце от небето,
ах,но друго слънце мене вече грееше в сърцето! -"Заточеници"

Б)И ний през сълзи накипели
обръщаме за сетен път
назад,към скъпи нам предели,
угаснал взор - за сетен път
простираме ръце в окови
към нашият изгубен рай...-"На прощаване"

В)Туй слушам се откак съм на света!
Се туй ругателство ужасно,модно,
се тоя отзив, низка клевета,
що слетя всичко мило нам и родно.-"На прощаване"

Г)Боят се обреща на смърт и на щик,
героите наши като скали твърди
желязото срещат с железни гърди...-"Опълченците на Шипка"

10. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:
А)Основна тема в"Опълченците на Шипка"е величието на човешкия дух.
Б)"Опълченците на Шипка" е ода.
В)Композициятя на "Опълченците на Шипка" е четириделна.
Г)"Опълченците на Шипка" е последното стихотворение от поетическия цикъл "Епопея на забравените"

11.Кои от изброените художествени похвати и изразни средства НЕ могат да се
открият в стихотворението "Българският език"?
А)сравнение В)риторични въпроси
Б)инверсия Г)антитеза

Прочетете откъса от пътеписа "До Чикаго и назад" и изпълнете задача 12.
Не съм любил и незная какво сеща човек,като му предстои след дълго отсъствие да се срещне
с предмета на своята любов,какво чувства той при първото произношение на взаимност;не съм се женил
и незная какво сеща момъкът,като отива под венчилото или като пристъпва прага на новия живот...
Но зная ,че когато нашият файтон потегли към водопадите,мене ме обхвана до такава степен
нервозно вълнение и нетърпелива жажда ,щото,ако в този момент се отвориха небесата и
св.Петърме повикаше да ми отвори вратата на рая, аз би му извикал:"Махни се с твоя
рай,остави ме да видя Ниагара!"

12.Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:
А)За пътешественика срещата с природната забележителност е по-вълнуваща дори и от
въображаемата възможност да надникне зад райските врати.
Б)Срещата с Ниагара е сравнена с влюбването,женитбата и раждането на живота.
В)Изживяването на наблюдателя е сравнено с най-съкровените ритуали от личния живот.
Г)Сравненията с любовта,с женитбата и с надникването в рая са представени в градация.

13.Основната тема в главата"Бай Ганьо у Иречека" е:
А)гостоприемството у Иречек
Б)братските връзки между българи и чехи
В)конфликтът между два типа култура
Г)нахалството на Бай Ганьо

14.Кое от твърденията НЕ се отнася за баладата"Неразделни"?
А)Водеща е темата за искрената любов,пред която има прегради.
Б)Творбата е построена на принципа разказ в разказа.
В)Впроизведението присъства мотивът за прераждането.
Г)Между началното и финалното пейзажно описание се наблюдава градация.

15.Елегията "Заточеничи" е съставена от:
А)пет строфи,всяка от които с по шест стиха
Б)пет строфи,всяка от които с по осем стиха
В)шест строфи,всяка от които с по осем стиха
Г)шест строфи,всяка от които с по шест стиха

16.Разказът "По жътва" притежава всички жанрови белези на:
А)епическата поема В)баладата
Б)късия разказ Г)репортажа

17.Кое твърдение за композицията на разказа "По жътва" е вярно?
А)Сюжетните елементи следват естествената последователност на събитиятавъв времето .
Б)Пейзажното описание в разказа присъства само в експозицията.
В)Единственият композиционен център в разказа е за замрелия живот.
Г)В произведението е използван похватът "разказ в разка".

18.Повод за написването на разказа "По жицата"е:
А)репортаж във вестника за народен лечител,който има в стаята си изображение на бяла лястовица
Б)случка от гръцката митология,споредкоято белите лястовици имат лечебна сила за човека воин
В)лична среща на писателя с бяла лястовица,когато е бил военен репортер на фронтовата линия
Г)случайно прочетена във вестниците случка за появила се в Казанлъшкия край бяла лястовичка

19.Трите водещи теми в разказа "По жицата" са:
А)за човешкото нещастие,за състраданието и за любовта
Б)за човешката любознателност,за състраданието и за надеждата
В)за човешкото нещастие,за патриотизма и за надеждата
Г)за човешкото нещастие,за състраданието и надиждата

20.Коя от посочените характеристики НЕе присъща за баладата:
А)наличие на необикновена случка и необичайни конфликти
Б)наличие на приповдиганато настроение и възхвала
В)наличие на фантастични образи
Г)наличие на изключителни герои,поставени в изключителни обстоятелства

ОТГОВОРИ:1-Г ; 2-Б ; 3-Г ; 4-Г ; 5-А ; 6-В ; 7-Б;
8-Б ; 9-Г ; 10-В ; 11-А ; 12-Б ; 13-В ; 14-Г;
15-Б ; 16-Б ; 17-А ; 18-Г ; 19-Г ; 20-Б;

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

nasko ( 8) на 14 Май 2012
testa si e super mersi mnogo
polina ( 4) на 17 Юни 2009
super test mnogo qko mersi mersi mersi :*:*:*
Вяра ( 6) на 05 Юни 2009
супер е тестчето мерси много