Най употребяваните неправилни глаголи в английския език

beat beat beaten
become became become
begin began begun
bind bound bound
bite bit bitten
blow blew blown
break broke broken
bring brought brought
build built built
burn burnt burnt
buy bought bought
choose chose chosen
come came come
cost cost cost
cut cut cut
do did done
draw drew drawn
drink drank drunk
drive drove driven
eat ate eaten
feel felt felt
fight fought fought
find found found
fly flew flown
forget forgot forgotten

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

татяна ( 20) на 23 Ноември 2010
много добре