Работа с JavaScript - циклични действия

Оператор за цикъл с параметър
(предварително определен брой повторения)

for (израз_начало, израз_край, израз_итерация) { блок }

израз_начало - задава първоначална стойност на параметъра (инициализация);
израз_край - определя крайната стойност за брояча (прекъсване на цикъла) - логически израз - цикълът се изпълнява докато е true;
израз_итерация - определя как ще се променя стойността на брояча;

Описание на функция repeat() - извежда цифритe от 0 до 3 (преминавайки на нов ред чрез вмъкване на html таг в кода на скрипта)
<html><head>
<script type=""text/javascript">
<!--
function repeat() {
for ( i = 0 ; i < 4 ; i++ ) {
document.write("value " + i + "<br>");
}}
//-->
</script></head>


Изпълнение на скрипта с извикване на функцията
<body>
<script type=""text/javascript">
<!--
repeat();
//-->
</script>
</body>
</html>Оператори за цикъл с условие

1.Цикъл с предусловие.

синтаксис:
while (условие) { блок }
Семантика: изпълняват се обявените действия в блока, докато условието стане false.

<html><head>
<script type=""text/javascript">
<!--
function repeat() {
i = 0;
while ( i < 4 ) {
document.write("value " + i + "<br>");
i++
}}
//-->
</script></head>


2.Цикъл с постусловие.

синтаксис:
do { блок } while (условие);
Семантика: изпълнява се блокът, след което се проверява условието - повторението продължава докато условието стане false.

<html><head><title>primer</title>
<script type=""text/javascript">
<!--
function repeat() {
i = 0;
do {
document.write("value " + i + "<br>");
i++;}
while ( i < 4 );
}
//-->
</script></head>ОПЕРАТОРИ BREAK И CONTINUE

1.Изход (прекратяване) от блок.
break - при срещането му, контрола се предава на следващата секция за изпълнение (след цикъл, разклонение);

2.Прескачане на част от операторите.
continue - прекратява изпълнението на цикличните действия и преминава към следваща итерация;


Понятие за ООП
Web понятия
Вграждане на скрипт в web код
Променливи, низове, коментари
Условни действия
 • Циклични действия
  Масиви, операции
  Обекти - Date() - методи
  Обекти - String() - методи
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  Няма добавени коментари.