Работа с JavaScript - разклонени алгоритми - оператори

Условен оператор

синтаксис - кратка форма
if (условие) {
оператор1;
...
операторN;
}


синтаксис - пълна форма
if (условие) {
оператор1;
...
операторN;
} else {
операторК;
...
операторZ;
}


Семантика: проверява се стойността на условието - ако тя е true се изпълняват оператор1, ..., операторN, а ако е false - операторК, ..., операторZ.

Съкратен запис на условен оператор (израз):
променлива = (условие) ? стойност1 : стойност2;
Ако условието е true на променливата се присвоява стойност1, в противен случай стойност2.


Оператор за избор на вариант

синтаксис
switch (израз) {
case стойност1: блок1 break;
case стойност2: блок2 break;
...
case стойностN: блокN break;
default: блокZ break;
}


Семантика: изчислява се израза, след което се претърсват обявените стойности за съвпадение. Ако такова има - изпълнява се сътветния блок, а ако не - изпълнява се часта след default. Може да се изпълни само един блок. Част default не е задължителна.


Понятие за ООП
Web понятия
Вграждане на скрипт в web код
Променливи, низове, коментари
 • Условни преходи
  Циклични действия
  Масиви, операции
  Обекти - Date() - методи
  Обекти - String() - методи
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  Няма добавени коментари.