Водородът е горивото на бъдещето

Водородът неизбежно ще се наложи като горивото на бъдещето. Едно от най-големите предимства на алтернативния енергиен източник е фактът, че той е третият най-разпространен елемент на Земята и ресурсите от него са на практика неограничени. В специално интервю за EBF| Икономика ТВ проф. Владимир Кожухаров – преподавател в Химикотехнологичния и металургичен университет и ръководител на проект по разработването на водородни горивни клетки, обясни икономическите преимущества на най-изобилния химичен елемент във Вселената.

проф. Владимир Кожухаров – преподавател в Химикотехнологичния и металургичен университет – „Стандартният водород е перспективно гориво, което може да се получи по няколко методики – голяма част от тях патентовани, като най-евтиният водород се получава от ядрените електроцентрали, но също може да се получи и при разлагането на водата. Неговото огромно преимущество е, че вследствие на процеса на каталитично превръщане, той преминава във вода, т.е. ние имаме едно екогориво.”

В световен план все по-активно се работи за навлизането на водорода в промишленото производство, транспорта и ред други области. Още през 2001 г. японският автомобилопроизводител „Тойота” пуска хибриден екоавтомобил, използващ едновременно бензин и водородна горивна клетка. Няколко години по-късно и ЕС се концентрира сериозно върху разработването и прилагането на водородното гориво в най-вече в транспорта. Последната новост е японският модел на „Нисан”, движещ се само чрез водородна горивна клетка.

проф. Владимир Кожухаров – преподавател в Химикотехнологичния и металургичен университет – „Пускането на автомобилно производство на горивни клетки е въпрос на финансиране от самите държави – от гледна точка на това, че са вложили милиарди в производствените линии за коли, а трябва да се видоизменят и методът и съответната система на захранване на автомобила с гориво, така че това изисква доста капиталовложения, но така или иначе се върви натам, това е бъдещето.”

Основният проблем, свързан с използването на водорода като гориво в момента, е фактът, че трябва да се втечнява в специални охладителни системи. Контейнерите с компресиран газ могат да се движат по тръбопроводи на разстояние не по-голямо от 80 км. За преодоляването на тези затруднения са създадени специални бутилки и абсорбери за водород, предназначени за автомобилите. Предстои единствено внедряването им, както и да бъдат адаптирани към бъдещите водородостанции.
В рамките на ЕС, България е една от 13-те държави, взели участие в проект по разработването на водородни горивни клетки. Тези горивни камери работят на принципа на батерия, която няма нужда да бъде зареждана. Тя произвежда електричество и топлина непрекъснато, когато бъде захранвана с водород.

проф. Владимир Кожухаров – преподавател в Химикотехнологичния и металургичен университет – „Целта е да се децентрализира производството на електроенергия, това е основната цел, защото при децентрализацията от горивните клетки се правят стекове, от стековете – системи, и тя може да бъде различна – малка, но и по-голяма, за индустрията –те ни дават електричество и топлина, от това се нуждае всяка къща.”

Ето защо в бъдеще ще стане възможно всеки дом да има собствено, локално електрозахранване. Още по-голям плюс е това, че когато произвежданата на базата на водорода енергия не се консумира от съответното домакинство, тя ще може да се складира в националната електрическа мрежа, и да се използва тогава, когато бъде необходимо. Някои експерти смятат, че водородът ще формира основната инфраструктура, която ще обслужва бъдещите поколения, заменяйки природният газ, нефта и въглищата. Дали една нова водородна икономика ще замени днешното петролно господство, ще ни покаже единствено бъдещето.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.