Непревилни глаголи

awake - awoke - awoken -
be - was, were - been -
bear - bore - born -
beat - beat - beat -
become - became - become -
begin - began - begun -
bend - bent - bent -
beset - beset - beset -
bet - bet - bet -
bid - bid/bade - bid/bidden -
bind - bound - bound -
bite - bit - bitten -
bleed - bled - bled -
blow - blew - blown -
break - broke - broken -
breed - bred - bred -
bring - brought - brought -
broadcast - broadcast - broadcast -
build - built - built -
burn - burned/burnt - burned/burnt -
burst - burst - burst -
buy - bought - bought -
cast - cast - cast -
catch - caught - caught -
choose - chose - chosen -
cling - clung - clung -
come - came - come -
cost - cost - cost -
creep - crept - crept -
cut - cut - cut -
deal - dealt - dealt -
dig - dug - dug -
dive - dived/dove - dived -
do - did - done -
draw - drew - drawn -
dream - dreamed/dreamt - dreamed/dreamt -
drive - drove - driven -
drink - drank - drunk -
eat - ate - eaten -
fall - fell - fallen -
feed - fed - fed -
feel - felt - felt -
fight - fought - fought -
find - found - found -
fit - fit - fit -
flee - fled - fled -
fling - flung - flung -
fly - flew - flown -
forbid - forbade - forbidden -
forget - - forgot - forgotten -
forego (forgo) - forewent - foregone -
forgive - forgave - forgiven -
forsake - forsook - forsaken -
freeze - froze - frozen -
get - got - gotten -
give - gave - given -
go - went - gone -
grind - ground - ground -
grow - grew grown -
hang - hung - hung -
hear - heard - heard -
hide - hid - hidden -
hit - hit - hit -
hold - held - held -
hurt - hurt - hurt -
keep - kept - kept -
kneel - knelt - knelt -
knit - knit - knit -
know - knew - know -
lay - laid - laid -
lead - led - led -
leap - leaped/lept - leaped/lept -
learn - learned/learnt - learned/learnt -
leave - left - left -
lend - lent - lent -
let - let - let -
lie - lay - lain -
light - lighted/lit - lighted -
lose - lost - lost -
make - made - made -
mean - meant - meant -
meet - met - met -
misspell - misspelled/misspelt - misspelled/misspelt -
mistake - mistook - mistaken -
mow - mowed - mowed/mown -
overcome - overcame - overcome -
overdo - overdid - overdone -
overtake - overtook - overtaken -
overthrow - overthrew - overthrown -
pay - paid - paid -
plead - pled - pled -
prove - proved - proved/proven -
put - put - put -
quit - quit - quit -
read - read - read -
rid - rid - rid -
ride - rode - ridden -
ring - rang - rung -
rise - rose - risen -
run - ran - run -
saw - sawed - sawed/sawn -
say - said - said -
see - saw - seen -
seek - sought - sought -
sell - sold - sold -
send - sent - sent -
set - set - set -
sew - sewed - sewed/sewn -
shake - shook - shaken -
shave - shaved - shaved/shaven -
shear - shore - shorn -
shed - shed - shed -
shine - shone - shone -
shoe - shoed - shoed/shod -
shoot - shot - shot -
show - showed - showed/shown -
shrink - shrank - shrunk -
shut - shut - shut -
sing - sang - sung -
sink - sank - sunk -
sit - sat - sat -
sleep - slept - slept -
slay - slew - slain -
slide - slid - slid -
sling - slung - slung -
slit - slit - slit -
smite - smote - smitten -
sow - sowed - sowed/sown -
speak - spoke - spoken -
speed - sped - sped -
spend - spent - spent -
spill - spilled/spilt - spilled/spilt -
spin - spun - spun -
spit - spit/spat - spit -
split - split - split -
spread - spread - spread -
spring - sprang/sprung - sprung -
stand - stood - stood -
steal - stole - stolen -
stick - stuck - stuck -
sting - stung - stung -
stink - stank - stunk -
stride - strod - stridden -
strike - struck - struck -
string - strung - strung -
strive - strove - striven -
swear - swore - sworn -
sweep - swept - swept -
swell - swelled - swelled/swollen -
swim - swam - swum -
swing - swung - swung -
take - took - taken -
teach - taught - taught -
tear - tore - torn -
tell - told - told -
think - thought - thought -
thrive - thrived/throve - thrived -
throw - threw - thrown -
thrust - thrust - thrust -
tread - trod - trodden -
understand - understood - understood -
uphold - upheld - upheld -
upset - upset - upset -
wake - woke - woken -
wear - wore - worn -
weave - weaved/wove - weaved/woven -
wed - wed - wed -
weep - wept - wept -
wind - wound - wound -
win - won - won -
withhold - withheld - withheld -
withstand - withstood - withstood -
wring - wrung - wrung -
write - wrote - written -

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Даниела Милева ( 139) на 25 Септември 2017
Благодаря!