Работа с JavaScript - променливи, низове, функции

1.Всеки ред завършва с точка и запетая.
2.Блоковете се ограждат с фигурни скоби {}.
3.Прави се разликата между големи и малки букви.


КОМЕНТАРИ

 • едноредови коментари – означават се с две наклонени черти //
 • повече редове – започват с /* и завършват с */


  ПРОМЕНЛИВИ

  1.Името на променливата започва с буква от латинската збука или знак за подчертаване _ .
  2.Останалата част на името може да съдържа всяка буква, цифра или знак за подчертаване.
  3.Името не може да съдържа интервал.
  4.Да не се използват резервирани думи от езика.

  Дефиниране на променливи

  var globalVar;
  var globalVar1 = 0;


  Два възможни начина за употреба на var:
 • деклариране на променлива;
 • деклариране с присвояване на първоначална стойност;

  Видове променливи

  Глобални – декларират се преди всички функции;
  Локални – областта им на действие е ограничена само в съдържащата я функция;

  ТИПОВЕ ПРОМЕНЛИВИ

  При деклариране на променливи не се задава типа данни, които ще бъдат приемани. Съществуват три типа променливи:
  1.Числови – съдържат числа – цели и с плаваща запетая.
  2.Низови променливи – съдържат текст между кавички.
  3.Булеви променливи – съдържат логически оператор (true или false).
  null – празна променлива

  Когато се поставят данни в дадена променлива тя автоматично се дефинира като числова, низова или булева.

  Пример:
  var variable1 = 3;
  var variable2 = -45;
  var variable3;
  variable3 = variable1 + variable2;

  но
  var variable1 = “3”; => variable3 = variable1 + variable2; => резултат – низ “3-45” – автоматично се преобразува типа на променливата => знак + се превръща в конкатенация (слепване);

  Числата може да се записват по-няколко начина:
 • научен формат => 12.345е6
 • осмични или шестнадесетични => 2376(8) А29BD(16)
 • ако числото започва с нула, то се интерпретира като осмично, а ако започва с нула, следвано от х за шестнадесетично;


  НИЗОВЕ

  Освен произволен текст може да се задават като низове и специални знаци – указват на интерпретатора на JavaScript да изпълни някакво действие.

  Специални знакове в JavaScript
  - ляво наклонена черта
  – апостроф
  – кавички
  n – нов ред
  r – символ carriage return – връщане в началото на реда
  f – символ form feed – нова страница на принтера
  b – символ backspace
  t – табулатор


  ФУНКЦИИ

  function ИмеНаФункция(аргумент1, аргумент2) {
  конструкция1;
  ...
  конструкцияN;
  }


  function - обявява началото на подпрограмата;
  ИмеНаФункция - произволно избрано;
  конструкция1; ...; конструкцияN; - тялото на подпрограмата;


  Понятие за ООП
  Web понятия
  Вграждане на скрипт в web код
 • Променливи, низове, функции
  Условни преходи
  Циклични действия
  Масиви, операции
  Обекти - Date() - методи
  Обекти - String() - методи
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  Записки.инфо ( 2777) на 24 Май 2006
  Бих добавил, че JavaScript код може да се вмъкне в една уеб странца по следния начин:  <script language="JavaScript">

  тук стои кодът

  </script>
  Петър Г. Славчев ( 538) на 24 Май 2006
  Bravo i ot tova imame nujda. Osobeno az!