Важно за "Дервишово семе" - Николай Хайтов

Изучавани художествени текстове
Сравнителен план


Дервишово семе

1.Писателят: Николай Хайтов, роден на 15 септември 1919 година в село Яворово, Пловдивско, написва “Дервишово семе”. Един от най-великите и достойни за уважение писатели в българската литература.Човек,който е изпреварил времето си, написвайки творбите- “Жени хайдути”, “Хайдути”, “Шумки от габър”, “Родопските комити разказват”, “Капитан Петко войвода” и един от най-значителните за съвременната българска литература сборник- “Диви разкази”, и други.

2.Епохата:Хайтов твори в епохата на съвременната българска литература, през двадесети век.

3.Заглавието-смисъл:Смисловото значение на заглавието е – Дервишовото семе- кръвната връзка между поколенията.Чрез заглавието Хайтов насочва читателя към проблема в творбата- нуждата от запазване и продължение на рода.

4.Жанрови особености:Разказът “Дервишово семе” е в “аз”- форма, използвани са типични езикови средства за дадената епоха.

5.Тема:Основната тема в разказа “Дервишово семе” е за избора между отмъщението и любовта, и за запазването и продължаването на рода.Дядото жени своя внук, като го лишава от правото на избор, с цел да продължи и запази собствения си род.Така се поражда любовта, но когато тя бъде отнета се заражда отмъщението, а от там и конфликтът между тях.

6.Основна идея:Основната идея в Хайтовата творба е да разкрие подчинението пред сакрализирания родов свят (продължаването и запазването на рода) и безсилието пред любовта и желанието за отмъщение на този, който я е отнел.

7. Нравствен проблем (морален проблем):Нравственият проблем в поемата е породен от сакралния родов свят, лишаващ човек от правото на личен избор.

8.Конфликт:В творбата е породен конфликтът между отмъщението и любовта, между правото на личен избор и законите на родовия свят.Хайтов ярко откроява този конфликт, за да разкрие нравствените проблеми през онази епоха.

9.Герои:Героите в разказа са Рамадан,Силвина,дядото,бабата,Руфат и братята на Силвина.Хора изцяло подчинени на родовата повеля- запазването и продължаването на рода.

10.Сюжет и фабула:Отначало дядото жени своя внук, поради нуждата от още две работни ръце. След това любовта се изтръгва от Рамадан, заради алчните братя на Силвина.Въпреки това до края на своя живот Рамадан продължава да обича Силвина и заради нея жертва чувствата си.

11.Композиция: Композиция-характеристика[семейството на Р0амадан],случка[подготовка за сватбата],случка[сватбата],описание[Силвина],случка[кражбата на Силвина],случка[болестта на Рамадан],случка[смъртта на дядото],случка [желанието за Силвина],описание[къщата на Руфат през погледа на Рамадан],случка[болестта на Руфат],описание[положението на Рамадан]


Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.