Основни WEB понятия

WWW (World Wide Web) – една от най-популярните услуги, предлагани в Интернет – съвкупност от всиччки браузъри, сървъри, файлове и достъпни чрез браузъра усуги.

TCP / IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) – набор от правила, които управляват процедурите за обмен на информация.

HTML (HyperText Markup Language) – език за форматиране на хипертекст – универсален за WEB.

CSS (Cascading Style Sheets) – каскадни набори от стилове – предлагат възможност за контролиране на начина, по който HTML елементите се разполагат и визуализират.

Helper Aplications – спомагателни приложения – когато браузърът срещне файлов тип, който не знае как да обработи, той претърсва списъка си със спомагателни приложения, за да провери дали някое от тях е в състояние да се справи с файла.

Plyg-in модули – зареждат се по-бързо, по-производителни от външните програми, извикват се от браузъра – достъпът до тях се осъществява от неговата среда.

MIME типове (Multipurpose Internet Mail Extensions) – разширения за Интернет поща с многостранно предназначение – идентифицира файловия тип чрез схема за именуване от вида тип/подтип.

URL (Uniform Resource Locator) – еднотипен локатор на ресурси – използва се за определяне на адресите на файловете или услугите в Интернет.

FILE протокол в URL – file://localhost / C| / WINDOWS / Desktop / begin.htm
localhostобръщение към локалната файлова система (може да се пропусне)


HTTP (HyperText Transfer Protocol) – протокол за трансфер на хипертекст – комуникация между браузъри и WEB сървъри. Установява се TCP конекция на порт 80 (по подразбиране) на сървъра и браузърът изпраща заявка:
1. Метода на заявяване.
2. URL адреса на документ, програма или друг ресурс.
3. HTTP версията, използвана от браузъра.
4. Друга информация.

МЕТОДИ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ


GET – извличане на информацията, намираща се на зададения URL адрес – изпращане на данните от формуляр, извикване на CGI програма.

HEAD – подобен на GET, но след обработка на такава заявка, се връщат само данните на HTTP хедъра, без информацията, която е обект на заявката.

POST – използва се за информиране на сървъра, че информацията, приложена към заявката, трябва да бъде изпратена на посочен адрес.


CGI (Common Gateway Interface) – общ шлюзов интерфейс – стандарт за определяне начина, по който WEB сървърите могат да използват външни програми. Такива програми се използват за обработване на данни, подадени от формуляри, за търсене в бази данни и за поддържане на други видове WEB приложения.

JAVA аплетиJava програми, изпълнявани от браузърите.

ActivX обекти – инициализиране на обекти в Internet Explorer, различни от Java аплети – това са COM (Component Object Model) обекти, които могат да се зареждат и изпълняват.

JavaScript – език за програмиране – поддържа изпълнение на скриптове както в WEB браузъри, така и в WEB сървъри. Чрез него се създават динамични страници, които са по-интерактивни и по-силно интегрирани с plug-in модулите, ActiveX компонентите и Java аплетите.

LiveWire и LiveWire Database Service – графична среда за разработка и управление на сайтове.

Active Server Pages (ASP), Window Scripting Host и Remote Scripting – среда за скриптове, които се изпълняват от страната на сървъра.


Понятие за ООП
 • Web понятия
  Вграждане на скрипт в web код
  Променливи, низове, коментари
  Условни преходи
  Циклични действия
  Масиви, операции
  Обекти - Date() - методи
  Обекти - String() - методи
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  Дани Кондова ( 2847) на 27 Май 2006
  Е да ... ти какво очакваш!!
  Записки.инфо ( 2777) на 27 Май 2006
  Охо .. вече и съдържание имеме