Приложения на физиката

От многото характеристики на века за нас особено съществена е физиката.Постиженията в тази сфера промениха живота на човечеството. Нека за момент си представим началото на 20в, показано на старите филмови ленти, и като го сравним със сегашното, да потърсим влиянието на физиката върху развитието на техниката и бита.

От изучаването на електромагнетизма се е родила електротехниката.Нека сега си представим живот без електричество.Без лампи,телевизори,компютри(в които се включва и радиотехниката),сешоари,перални и други еволюции на науката,които използваме ежедневно в бита си.Би било ужасно,нали?

Следват изследванията на рентгеновите лъчи и тяхното приложение в диагностиката, което има огромно значение за нас, разцепването на атомното ядро и приложенията на атомната физика.Тя е раздел,който изучава атома като цяло,и по-специално неговата електронна обвивка. Именно развитието на атомната и ядрена физика направи възможно конструирането на атомна и водородна бомба, които изключиха голямата война (поне засега). През втората половина на 20в. физиката създаде лазерите и те навлязоха в науката и бита.

Още по-силно влияние оказа развитието на физиката върху човешкото познание. Цялата наука под влияние на физиката премина от класическото мислене, доминирано от “очевидността” на обкръжаващия ни свят, към квантовия подход на допълнителност, абстрактност, богатство и взаимно проникване на идеите. Силното развитие на експерименталните методи във физиката разшири възможностите за тяхното използване във всички природни и технически науки. Успехът на математичните методи във физиката причини раждането на нови математични структури, но също и амбициите да се математизират и така да станат по-ефективни биологията, икономиката, лингвистиката.

Приложение на физиката откриваме в машиностроенето на коли,самолети,кораби.При последните важи и закона на Архимед.Плаваемостта е способността на различни тела да се задържат на повърхността на течност или газ. Плаваемостта се дължи главно на архимедовата сила, която представлява разлика в налягането между горната и долната повърхност на тялото. Тази сила позволява на предмета да плава на повърхността и да изглежда по-лек. Тя има широко приложение в корабоплаването и въздухоплаването.

Железните кораби имат много голяма маса, но средната им плътност (на стоманената конструкция и на обема въздух в нея) е по-малка от тази на водата, което позволява на корабите да плават благодарение на архимедовата сила. За да може средната плътност да се намали, се увеличава обема, като трябва да се отчете и максималния товар, който кораба може да носи. Поради тази причина железните кораби са толкова обемисти.

Същият принцип важи и при летенето с балони - за да може балонът да се издига, използвайки архимедовата сила, плътността му трябва да се намали, отново като се увеличи обема до такава степен, че архимедовата сила да е по-голяма от теглото на балона. По тази причина балонът се прави от лека материя и се пълни с газ, чиято плътност е по-малка от тази на въздуха. Това може да бъде водород, хелий, топъл въздух и др.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.