Нервна система при животните

1.Функции на НС:

а)осъществява връзката на организма с околната среда
б)съласува дейността на всеички органи системи

2.Типове НС при безгръбначните животни:

а)дифузна (мрежеста)-появява се при мешестите
б)ганглийна-при червеи,мекотели и членестоноги;

3.НС при гръбначните животни:

а)централна НС-главен мозък и гръбначен мозък;
б)периферна НС –съвкупност от всички нерви достигащи до органите и системите;
в)усложняване на НС при гръбначните животни

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.