Кръвоносна система при животните

1.Състав на КС:

а)сърце-кух,пулсиращ орган
б)кръвоносни съдове
-артерии(изнасят кръв от сърцето)
-вени(внасят кръв в сърцето)
-капиляри
в)кръв
-кръвна плазма(90% вода, 0,9% неорг. в/ва , 9-10% органични в/ва)
-кръвни телца (еритроцити,левкоцити,тромбоцити)

2.Функции на кръвта:

а)транспортира О2 и СО2
б)транспорт на хранителни и непотребни в/ва
в)терморегулация
г)защитна функция
д)осигурява единството на организма

3.КС при безгръбначните живоъни:

а)прешленести червеи-затворена КС,два надлъжни и пръстеновидни кръвоносни съдове
б)мекотели-отворена КС ,предсърно-камерно сърце и кръвоносни съдове;

4.КС при гръбначните животни:

а)риби-венозно сърце,един кръг на кръвообращение
б)земноводни
-триделни сърце(две предсърдия и една камера)
-два кръга на кръвообращение)
в)влечуги
-триделно сърце с непълна преграда
-два кръга на кръвообращение
г)птици
-четириделно сърце(две предсърдия и две камери)
-аортата завива надясно;
д)бозайници
-аортата завива наляво

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Мартин ( 389) на 23 Август 2008
Хубав материал, но наистина ли мислиш, че еза математика за 8 клас?.Аз бих го преценил като биология 7 клас.