Една Българка - Иван Вазов (тест)

1. С кой от следните изрази не може да бъде продължено твърдението:
Разкъзът „Една българка”..............
а) отразява събития от Късното възраждане
б) е провокиран от действителни събития
в) е строго документален
г) изгражда представа за епохата чрез конкретна случка

2. Кой от изброените мотиви не се среща в разказа „Една българка”:
а) за героизма
б) за саможертвата
в) за човечността
г) за безсмъртието

3. Кое от изброените чувства не изпитва баба Илийца по време на разговора си с Хасан ага:
а) обида
б) безпокойство
в) страх
г) надежда

4. Кое от изброените действия на баба Илийца не е пряко свързано със стремежа й да спаси живота на болното дете:
а) отправянето на молби към Хасан ага
б) отиването в манастира
в) настояването калугерът да прочете молитва за здраве
г) открадването на расото от манастира

5. С кой от следните изрази не може да бъде продължено твърдението:
За бунтовника баба Илийца е.......................................
а) олицетворение на надеждата
б) пример за нравствена висота
в) човек, предизвикващ пълно доверие
г) идеен съмишленик

6. Бунтовникът убива Джамбалаза:
а) защото се страхува от него
б) защото животът му е застрашен от турците
в) за да защити националната чест
г) защото е отчаян

7. Кое от изброените качества не е общо за баба Илийца и за бунтовника:
а) себеотрицателност
б) находчивост
в) смелост
г) решителност

8. В кой от изброените редове няма съответствие между образ и въплътена в него идея:
а) заптиетата – деспотизмът на поробителите
б) жените лютибродчанки – робското примирение
в) бунтовникът – саможертвата
г) калугерът Евтимий – християнското милосърдие

9. Събирателният образ на жените лютибродчанки и образът на баба Илийца са в отношение на:
а) сходство
б) противоположност
в) тъждество
г) конфликт

10. Композиционните части на разказа са:
а) три
б) пет
в) шест
г) седем

11. Кой от изброените епизоди е свързан с идеята, че силата на духа предизвиква физическа свръхмощ:
а) първото преминаване на реката
б) разговорът с калугера
в) второто преминаване на реката
г) втората среща с бунтовника

12. В коя от изброените ситуации баба Илийца предизвиква у събеседника си едновременно съчувствие и почит:
а) когато Хасан ага си спомня, че му е правила баница
б) когато дава на бунтовника коричките хляб
в) когато калугерът й дава хляб
г) когато разбира, че детето е мъртво

13. Коя от изброените думи е най-неподходяща за допълване на твърдението:
Баба Илийца помага на бунтовника, защото той е.............................:
а) революционер
б) българин
в) християнин
г) ранен

14. Коя част на разказа „Една българка” е изградена на принципа на контраста:
а) разговорът с турците на брега на реката
б) срещата с бунтовника
в) срещата с калугера
г) борбата с кола

15. Причините за целеустремеността на баба Илийца са разкрити във втора част чрез:
а) ретроспекция
б) изповед на героинята
в) лирическо отклонение
г) монолог

16. Коя от изброените думи е най-неподходяща за допълване на твърдението:
Точното назоваване на времето и мястото на действието създава усещане за................................:
а) достоверност
б) пуктуалност (точност)
в) конкретност
г) правдивост

17. Решението на баба Илийца да прибере бунтовника в дома си е краен израз на:
а) себеотрицание
б) великодушие
в) героизъм
г) стоицизъм

18. В кой от редовете са изброени онези качества на героинята, които я представят като добра християнка:
а) милосърдие, човечност, всеотдайност
б) смелост, доброта, съобразителност
в) жертвоготовност, дързост, решителност
г) целеустременост, борбеност, енергичност

19. Посочете невярното твърдение.
а) Авторът на разказа „Една българка” се възхищава от своята героиня.
б) Чрез образа на баба Илийца Вазов изгражда пример за достойна българка.
в) Разказвачът Вазов е напълно скрит зад своите герои.
г) Чрез разказа „Една българка” Вазов създава представа за ценностната система на възрожденския човек.

20. Коя от изброените думи е най-подходяща за допълване на твърдението:
В ІV композиционна част (второто преминаване на реката) пейзажът има ................... роля.
а) първостепенна
б) незначителна
в) ключова
г) маловажна

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Дилек ( 2) на 28 Декември 2013
1в 2г 3а 4г 5б 6в 7г 8г 9б 10а 11а 12а 13в 14б 15а 16б 17б 18б 19в 20в Аз получих тези отговори , но не знам дали са ми верни ..
Arzu ( 3) на 16 Декември 2012
nqkoi zubar da dade otgovorite
Karina ( 2) на 11 Февруари 2012
Veselim ( 4) на 07 Декември 2008
kajete otgovrite we xora pls pls pls pls pls