Реформация

Реформацията - широко социално политическо идеологическо обхванало през 16 век, повечето европейски страни. Анти феодално по-своя характер то приема форма на остра реалигиозна борба против попството и католическата църква.

В края на 15 век и парвата половина на 16 век Германия отстъпва място само на Нигерландия в своето икономическо развитие. Макар в селото и в града да преобладава офицялния начин на произвоцтво но промишлеността се появиле елементи на капиталистически отношения наред с разпраснатата манифактура. Стопанския подем необхвашта всички Германски земи, причина била политическата разпокъсаност която вазпрепяцтва създаването на единен пазар. Едрите земепритежатели засилвали експлатацията и задаржали процесана разкрепостяване. Политическо отношение Германия била най-разпокъсаната държава в Европа. Властта на императора се осланяла варху ленната зависимост на неговите фасади. Императора бил един от многобройните владетели, който се отличавал само по-своята титла.

Императорската власт останала в дома на Хабсбургете но тя прадалжавала да носи изборен характер. Стопанската и политическата разпокъсаност засилвала социалното напрежение. Далбоки противоречия се появили между зараждащата боржуазия и прецтавителите на феодалната аристрокрация. Между свецката аристокрация и църквата особено силно било нидоволствотослед селячеството. През 1502 година се саздало тайно обществона обощарите което си поставило за цел леквидирането на крепосното правило. Петнадесет години по късно обощарите вдигнали възтание в което обявило премахване на княжеското многообразие и сасдаване на централезирана империя.

Началото на реформацията с течение на времето придобива общо Европейски характер.

Изготвил: Венислава Златавова

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.