Мини контролно (математика)

1 задача - Начертайте правилна триъгълна пирамида! 0,5т

2 задача - даден е кубът ABCDA1B1C1D1-т.М и т.N среди на АB и BC,т.P и т.Q са среди на B1C1 и A1B1

а) Какво е взаймното положение на правите
-MN и A1C1 -0,5т
-MN и BB1 -0,5т.
-MN и DB - 0,5т
б)Какво е взаймното положение на правата MN в равнините
-D1BC - 0,5точки
-D1MN -0,5 т
-D1AC -0,5т
-A1C1A - 0,5т
в)Какво е взаймното положение на равнините?
-(D1MN) (ABCD)
-(A1MN) (ACA1)
-(A1MN) (BPQ) По 0,5 точки на верен отг!

3 задача-Четириъгълна пирамида ABCDM има за основа квадрат АBCD чийто диагонали се пресичат в т.0! ръбът МА е прерпендикулярен на ВС и МА е прерпендикулярен на DC!Диагоналът BD на основата е перпендикулярен на :а)р.(АМО) б)Ръба МС
в) ръба МD г)ръба МА

4)Даден е кубът ABCDA1B1C1D1 Коя равнина е перпендикулярна на АС?а)(BDB1) б)(BDA1)
в)(BDC1) г)(BCB1)

5 задача - Даден е правоъгален паралелепипед ABCDA1B1C1D1 с ръбове AB=BC=3Г3 и AA1=3! Намерете косинуса на ъгала между BD i AD1 (аргументирайте)

6 задача Основата не четириъгална пирамида ABCD е ромб със страна 8 см.
Ъгъл А=45 градуса!Околният ръб МD=7 см. и е перпендикулярен на равнината на основата!Намерете околните ръбове на пирамидата!

7 задача! ТЕОРИТИЧНИ ВЪПРОСИ!

1)достатъчно условие за успоредност на права и равнина!
2)Достатъчно условие за перпендикулярност на права и равнина!

ОБЩО-16точки

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.