Човешки раси и доказателста за еволюцията

1. Аналогни органи са:
а) крилата на птиците, прилепите и пеперудите
б) жилото на пчелата и яйцеполагалото на скакалеца
в) бодлите на киселия трън, бялата акация и глога
г) хоботчето на пеперудите и устните органи при другите насекоми

2. За рудиментарните органи за в сила следните твърдения:
а) рудиментарните органи са доказателство за сходството между определени групи организми
б) рудиментарните органи са доказателство за хода на историческото развитие на определена група организми
в) рудиментарните органи не са доказателство за родство
г) някои рудиментарни органи при човека са напълно развити при други бозайници

3. Расата в човешкия вид:
а) е биологичен подвид
б) в група от хора, които заемат обща територия и са свързани на основата на родство в наследствената информация
в) е група от хора, които притежават определени белези
г) е група от хора, които имат свои собствен произход

4. Наследствена ли е социалната програма при хората и защо?

Отговори:

1. а), в), г)
2. а), б), г)
3. б)
4. Не, защото това е свързано с придобиване на качества / свойства, придобити при индивидуалното развитие, а те не се унаследяват

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.