Християнството

Християнството е най-голямата монотеистична религия. Тя носи името на своя основател и обект на религиозно почитание Иисус Христос. Възникнала в Палестина около 30 г. от н.е. Религията се разпространява бързо както в Палестина, така и в северна Африка, Мала Азия, Близкия Изток и европейските земи на Римската империя - там главно чрез апостол Павел.
Юдаизмът е основата, върху която се поставят основите на християнството. Някои учени асоциират с него и други източни култове, като например иранския митраизъм или култа към египетския бог Озирис. Християните са преследвани от римляните до налагането на християнството като официална религия с Миланския едикт от 313 г. на император Константин.

Християнството се разклонява в различни направления (деноминации) и секти. Трите главни направления към момента са:

•православие
•католицизъм
•протестантство

Общият брой на последователите на християнството е над два милиарда души.

История

През 431 г. - схизма между последователите и противниците на епископ Нестор. Привържениците на Нестор се обособяват в отделна деноминация ("несторианци").

През 451 г. се обособяват привърженците на монофизитизма - по-голямата част от Патриаршиите на Александрия, Йерусалим и Антиохия.

През 1054 г. (Голямата схизма) християните в древната църква в Европа се разделят на православни и католици.

През 16 век от католицизма се отделя Англиканската църква, а по-късно протестантите, които имат най-много разклонения.

Десетте Божи заповеди

Десетте Божи заповеди или Десетословие, Декалог (as?ret ha-dibr& #243;t – "Десетте думи" или на гр. he dek& #225;logos nomothesia – "от десет думи състоящият се закон", накратко "декалог" от гр. & #948;& #949;& #954;& #945; – десет и & #955;o& #947;o& #962; – дума) са еднакво важни в юдаизма и християнството. Те се намират на две места в Библията - (Изход 20, 3-17 и Пета книга Моисеева - Второзаконие, 7-21) и представляват списък от религиозни и морални заповеди, които Господ Бог Яхве (Йехова) на Синай планина (Хорив) изсред огън, написва на две каменни скрижали и ги предава на пророка Моисей, за да научи на тях израилтяните: «И когато (Бог) престана да говори с Моисея на планина Синай, даде му две плочи на откровението, каменни плочи, написани с Божи пръст.» (Изход 31,18).

От древността съществуват различни преводи и подреждане по номера на Десетте заповеди.

1.Аз съм Господ, Бог твой, да нямаш други богове освен Мене
2.Не изговаряй напразно името на Бога
3.Помни да осветяваш седмия ден, неделята
4.Почитай баща си и майка си
5.Не убивай
6.Не прелюбодействай
7.Не кради
8.Не лъжесвидетелствай
9.Не пожелавай жената на ближния си
10.Не пожелавай имота на ближния си

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

татяна ( 20) на 08 Ноември 2010
жанет матеряла ви е хубав но не сте эаписали 10-те божии заповеди както трябва. сигорна съм защото от много време служа на бога като пропорвядвам в протестанска цирква. эабравила сте эаповетта 5-та почитай баща си и майка си. 3-та помни съботния ден эа да го освещаваш 6 дена работи и в тях вири всичките си работи.