Република Македония

Македония е държава в Югоизточна Европа.На изток граничи с България,на юг с Гърция,на Север със Сърбия и Косово,а на запад с Албания.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Република Македония заема около 38% от територията на област Македония и около 44% от населението й.Страната има много благоприятно географско местоположение,тъй като се намира в район на Балканите,в който се кръстосват значими азиатско-европеиски пътища и който представлява мост между останалите Балкански държави.Геогфските координати на Република Македония се простират между 40*51' и 42*22' северна ширина 20*27' и 23*5' източна дължина.Най-южната точка на местността Маркова нога на източнбия бряг на Преспанското езеро,а най-северната се намира в местността Анище,северно от село Луке,в община Крива паланка.Най-западната точка е местността Кестеняр,югозападно от Дебър,а най-източната е Ченгене кале,източно от Берово.Ренублика Македония има разлика в географската ширина от 1*31' а, геодрафската дължина- 2*45'.Слънцето на изток изгрява със 7 минути и 30 секунди по-рано,отколкото в западната част на страната.

ЕТИМОЛОГИЯ НА ИМЕТО НА МАКЕДОНИЯ

Македония като държава е част от по-широката европейска и географска област,чието име носи.Името Македония е много старо.Според етимологията думата произхожда от гръдското съществително(makos) и от прилагателното(makedonos),означаващо висок.

ИСТОРИЯ

Държавата е създадена през 1991 година-провъзгласена след референдум за независима Република Македония.На 15.01.1992г. България първа признавая независимостта й-и то под констуационно име.В последствие това и правят други страни.

ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО

Република Македония е паламентарна република начело с президент,избиран на 5 години.Вицш законодателен орган в страната е събранието,което се състои от 120 депутата,избиреани за 4 години.Висш изпълнителен орган в държавата е правителството начето с министър-прецедател.

АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛЕНИЕ

Административното деление в Македония е на 85 общини.

ГЕОГРАФИЯ И КЛИМАТ

Климатът в Македония е преходносредиземноморски със средна температура за януари 1 до 5 градуса,за юли е от 22 до 25 градуса.Валежи-400-600мм.Главна река е Вардар с притоци Пчиня,Брегалница,черна и други.Големи езера са Охридско и Преспанско езеро.От растителността смесените гори заемат около 20% територия.

СТОПАНСТВО

Страната разполага с големи запаси от полезни изкопаеми-медна,оловно-цинкова,желязна и никелова руда.Има металургичен,химически завод,оловно-цинков завод.Има предприятия на леката,хранително-вкусовата,строителна и дървообработваема промишленост.Освен селскостопански отрасъл е растителновъдството.Отглеждат се пшеница,царевица,тютюн,ориз,памук,лозя,плодове,зеленчуци и др.Животновъдство-овце,едър рогат добитък,свине,птици и др.

НАСЕЛЕНИЕ

По данни от преброяването в страната от 2002г.,населението в Македония наброява 2 млн.души.Жителите на републиката самоопределили така:

*македонци(64%)
*албанци(25%)
*турци(3%)
*цигани(2%)
*сърби(1%)
*българи(1%)

68% от населението говори на славянски диалект,които според българската лингвистика са диалекти9 на българският език,а според други лингвисти съставляват отделен македонски език 25% от населението говори на албански 3% на турски,а 2% на сръбски.По-голямата част от населението-70% изповядват православието,а 30% исляма.

ЕЗИК

Македонският език или македоската езикова норма е южнославянски език или една от книжовните норми на българският език.Това е официалният език на Република Македония,като този статут не е признат от правителствата на Република България и Република Гърция.Кодифицирания вариянт на македонския,така нареченият македонски литературен език,се разглежда от повечето български езиковеди като втора книжовна норма на българския език,успоредна на българския език.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

zuzka ( 61) на 11 Март 2008
br br mn mi pomogna