За едно библейско влияние върху повестта "Гераците"

Смисловият механизъм на редица произведения от Елин Пелин е здраво свързан с Библията.Диалогът на някои измежду тях със сакралните текстове е вече посочван в нашата научна книжнина.Нужно е обаче да се издирят и др. случаи ,за да се осигори възможност въз основа на събрания богат фактически материал да се направят обосновани изводи за връзките на Елин-Пелиноновото творчество с Библията.Тук ще бъде разгледан един пример за общуване между повестта"Гераците" и Св.Писание.

Храктеризирайки проявите на скъперничеството на Божан,разказвачът съобщава "Гонеше с псувни врабците,които страхливо се застъпваха за своя мъничък дял.Той пъдеше с викове попръжни калугери и просяци,които идеха с благословия за шепа жито,сега по харман,когато Бог толкова изобилно го сипеш,и дълго не можеше да се успокои ,като че бяха го нападнали разбойници."Човека който се държи така безбожно,се нарича Божан.И тъжно-ироничното несъотвествие е не само между име и поведение ,но и между представите на тези ,които са давали тожа име ,и развитие на човека ,който го носи".

Цитирания пасаж от повеста е пеминисценция във връзка с евангелските стихове.В тези евангелски стихове Исус Христос отрича неумереното желание за забогатяване.Той посочва,че Бог ,който е Създател на живота,дарява и храната,потребна за живота.Бог храни птиците, а много по-ценни от тях са последователите на Христовото учение.Такива са преди всичко калугерите ,които са се отрекли от света,за да последват Христос.
Наличието на междутекстова връзка на приведените евангелски стихове с цитирания пасаж оот повестта се подсказва преди всичко от името на героя Божан.Традиционните български имена,които са производни от корена "бож"-или "бог"-,са етимологически и смислово свързани с името "Бог".В "Гераците" обаче тъкмо носителя но божието име проявява най-безбожно поведение.Тои не само трепери на всяко пшенично зърно,но прогонва тези за ,които сам Бог се грижи.Много по злобно е поведението му към калугерите и към просяците.Божан ги пъди и на техните блогословии отговаря "с викове".

Разгледания случайна междутекстова връзка на повеста "Гераците" с Библията е един от многото случаи на проява на интертекстуалност между Елин-Пелиновото творчество и Св. Пписание.Изследването на други подобни случаи обаче може да бъде обект на самостоятелни проучвания.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.