Раждане на археологията. Етап на колекционерство. Винкелман. Извори и методи на археологията

Определение
наука, която изучава историческото минало на народите въз основа на дошлите до нас паметници на материалната култура
хуманитарна наука и по-точно историческа наука
част от културната антропология (според американците)
археологията сама открива изворите си
първа поява на терминът – ІV в. пр.Хр. – Платон – „наука за древността” (през римската епоха – антиквитас – „интерес към древността”)

Етап на колекционерство
първи римляните започват да събират колекции от ценни предмети на гръцкото изкуство
ХV–ХVІІ в. – огромен интерес към миналото (намиране съчинения на Павзаний от ІІ в. и на Витувий от І в.); формиране на големи колекции (днес в Рим, Ватикана, Петербург, Лувъра, Британския музей), които съдържат преди всичко произведения на изкуството

Йохан Винкелман
1764 г. – „История на изкуството на гърците и римляните”
границата между колекционерство и истинска наука
заслугите на Винкелман:
1. написва най-добрата за времето си история на изкуството
2. въвежда методът на стиловия анализ („всяка епоха има определен стил” => датировка)

Извори на археологията
1. веществени – вещи и предмети, създадени от човека
2. писмени – върху камък и метал, по-късно върху кожа и хартия

Методи на археологията
1. археологически
- сравнителен метод
- формално-типологически метод
- стратиграфски метод – работна и историческа стратиграфия
2. физико-химически

Връзка с други науки
история – данни от писмени извори
етнология (етнография) – изследване на популациите
геофизика – сканиране на терен
химия – установяване съдържанието на даден съд (както е съдържал или съхранявал)
геология
антропология – погребения; расова диагностика; проследяване на заболявания

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Kristina Hadjieva ( 4) на 23 Юни 2008
това което е побликувано е добро от части защото има и др археологически методи,които се отнасят не само за Гърция и Рим а като цяло за ярхеологията!