Електричен ток

Електричен ток
Електрическият ток е физично явление, представляващо насочено движение на електрически заряди. Електрическите заряди могат да бъдат електрони - най-често в металите и полупроводниците; йони в електролитите, газовете; както и дупки в някои видове полупроводници. Електрическите заряди се наричат още токоносители.

Токоносителите в металите са електрони, намиращи се в зоната на проводимостта (енергегично състояние на електрона, намиращо се непоследствено над валентната зона при металите).

Токоносителите в електролитите са йони. Например молекулите на солите и киселините във воден разтвор се разлагат на положителни и/или отрицателни йони (дисоциация).

Токоносители в плазмата са както електрони, така и положителни и отрицателни йони.

Токоносителите в полупроводниците са електрони при т.нар. собствен полупроводник (без примеси). В полупроводниците в които е въведен примес от донорен или акцепторен тип, се дефинират основни и неосновни токоносители, като в полупроводник с донорен примес основните токоносители са електроните, а при акцепторен примес - дупките.

Физичната величина, характеризираща протичането на електрическия ток, се нарича сила на тока. Електричен ток

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

stefani radeva ( 4) на 19 Февруари 2011
mn e gotino napisano