Финанси

Финанси


Контекст
В своята същност всяко търговско дружество е създадено с ясната цел да генерира печалба и да увеличава богатството на собствениците си. Финансите се занимават с това да установят доколко едно предприятие е печелившо, как се представя то в сравнение с конкурентите си, какво е оптималното отношение на неговите приходи и разходи, по какъв начин се набират и ефективно ли се разпределят ресурсите му, какво да се подобри, за да печели повече.

Ние помагаме на нашите клиенти да намерят вярната формула към печалбата, да получат нужното финансиране, да инвестират само в доходоносни проекти, да притежават оптималното ниво на активи, да успяват да покриват задълженията си навреме и да чувстват, че контролират нещата.
Въпросите, на които отговаряме:

• Защо въпреки големите продажби не печеля?
• Къде отиват парите ми?
• Разходите ми не са ли прекалено високи? Каква е себестойността на моята продукция?
• Защо, въпреки че съм на печалба, не мога да изплащам кредитите си?
• Откъде да взема оборотен/инвестиционен капитал?
• Изобщо не знам какво се случва в моята фирма. Нямам информация.
• Друга фирма иска да ме купи, на каква цена да продам бизнеса си?
• Искам да купя мой конкурент. Колко струва той?
Какво правим:
• Организираме и нагледно представяме финансовата информация на дружеството; разработваме система за нейното управление;
• Оптимизираме приходите и разходите на фирмата, създаваме методология за изчисляване на пълна себестойност на продукцията;
• Разработваме модели за следене на ликвидността и паричните потоци на фирмата;
• Създаваме динамични бюджети за следващи периоди, които подобряват прогнозирането и планирането на дейността;
• Оценяваме дружеството, негов проект или негова цел за придобиване;
• Осъществяваме проучване и анализ на предприятието, цел за придобиване;
• Анализираме възможностите за финансиране на дейността и осигуряваме необходимото такова;
• Подготвяме и осъществяваме публични предлагания на ценни книжа на дружеството с цел набиране на средства.
Какво получава клиентът:
• Добра представа за финансовото състояние, перспективите и нуждите на фирмата;
• Разходна структура и нива, които следват логиката и развитието на бизнеса;
• Оптимизиране на приходите, така че да отговарят на пазарните условия и стратегията на дружеството;
• Източници на финансиране, които ефективно да отговарят на конкретната нужда от средства.
Примерни продукти:
• Подобряване и управление на финансовата отчетност (дизайн и внедряване на система за управленско счетоводство);
• Модел за бюджетиране – прогнозиране и планиране;
• Намаляване/преструктуриране на разходите; оптимизиране на приходите;
• Модел за управление на ликвидността;
• Намиране на финансиране;
• Листване на фондовата борса;
• Анализ и оценка на предприятия;
• Сливане/придобиване на предприятия.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.