Дон Кихот и Санчо Панса - контраст и еднаквост

У В О Д

В романа си „Дон Кихот” Мигел де Сервантес чрез фантастичното си остроумие, раточителното си въображение и смелата си находчивост разкрива мотива за контраста между личностите и техните характери. Двете страни на опозицията са представени от съответно Дон Кихот и неговия оръженосец Санчо Панса.

Т Е З А

Романа дава ясна предства за своето време като на преден план, чрез образите на Дон Кихот и Санчо Панса, са изведени въпросите за георизма и приключенския дух. В тази перспектива, творбата репрезентира едновременно контраста и приликите, които съществуват между главните герои. А именно от една страна човешкият идеализъм (стремежа към възвишеност), символично изразен чрез Дон Кихот, а от друга човешкия прагматизъм, представен от Санчо Панса.


А Р Г У М Е Н Т А Ц И Я

Микротеза 1.
В романа „Дон Кихот” контрастът между героите е интегриран посредством различията в образите,мирогледите и речта на Дон Кихот и Санчо Панса.

1. Представяне на личностната характеристика на Дон Кихот, ракривайки неговите идеи и представи за света като цяло.

1.1„Въображенеието му преливаше от всичко онова, което четеше в книгите: магии, разпри, боеве, покани за двубой, рани, обяснения в любов, любовни похождения и мъки и какви ли не дурги невеорятни измислици.В главата му заседна здраво мисълта, че тези купища измислици и фантастични истории са неопровержими исторически събития.”

1.2 „… измъчваше го мисълта, че светът щеше да понесе тежко всяко негово закъснение, толкова велики бяха задачите, които го очакваха: да отмъщава за обиди, да премахва неправди, оправя неуредици, изкоренява злоупотреби и възстановява правата на онеправданите.”

1.3. „…навсякъде добродетелта, щом се издигне, почват да я преследват. Млацина, а може би и никой от прославените в миналото мъже не са били пощадени от злостни клевети.”

2. Обрисуваме характера на Санчо като се съсредоточаваме само върху най-силно изразените му качества. „Санчо Панса разсъждава много правилно..”

3. Дон Кихот се отличава от Санчо Панса с благородното си въображение и по това, че обединява в себе си комични и трагични черти, оформяйки представата на Рицаря. ”волята ми е никой да не търси сметка от Санчо – когот в лудостта си назначих за мой оръженосец – моите пари, които държи в себе си, защото имаше помежду ни различни взаимоотношениея и вземания-давания

Извод 1

Чрез контраста между двамата герои аворът въвежда своето виждане за конфликта – не като битка с ясен край, а като постоянен източник на енергия и движение.

Преходно изречение - Но въпреки различията си главните герои успяват да се сработят, обединявайки някои от възгледите си, приемайки ги за свои, общи.

Микротеза 2.
Като оставим всичко на страна, Дон Кихот и Санчо Панса са обединени и имат една обща цел – възраждането на рицарския идеал, следвайки еднаквостта на принципите си.

Дон Кихот не е герой от типа на епическите поеми, кйто да бъде опразец за национално подражание. Той е по-близо до характерите на онези авантюристи, които тръгват да завладяват новооткритите от Колумб светове и в мечтите си се виждат завоеватели, победители, господари. 1.1 „Стори му се уместно и необходимо, както за собствена прослава, така и в полза на родината си да стане странствуващ рицар и да тргне по света на кон и с оръжие в ръка, за да търси приключения и върши това, което са правили рицарите в прочетените от него книги, а именно: да изкоренява неправди, да се излага на рискове и опасности и по този начин да спечели безсмъртно име и слава.”

Самият факт, че Санчо Панса, този шишко, който с природната си интелигентност и селски здрав разум съвсем не държи за „идеята”, докарваща само бой, все пак чувства духа на себеотдаването,фактът, че от сърце е привързан към добрия си абсурден господар и въпрек всички несгоди, свързани със службата при него, не го напуска, не се отделя от него, а му засвидетелства истинска, възхитителна преданост на верен оръженосец, го прави достоен за любота ни и изпълва образа му с човечност и го възвисява от ферата на чисто комичното в сферата на дълбоко хумористичното. „А ако умирате от мъка, че са ви победили, хвърлете на мене вината и кажете, че сте паднали, защото не стегнах добре подпругите на Росинант. Освен това ваша милост знаете от рицарските книги, че е нещо обикновено рицар да събори противника си, а победеният днес да бъде утре победител.

Преживявайки всички приключения заедно с господаря си Дон Кихот той се приобщава към неговите възгледи за рицарството и ги приема за свой.

Извод 2

Еднаквостта са израз на ренесансовото възприятие на света, в което моралната оценка не е задължителна, а свободна.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В епоата на романтизма романът на Сервантес се превръща в култов текст. Основна роля за това играят живописно обрисуваните герои при техните сблъсъци с действителността. Като единият се превръща в символ на идеализма и героизма, а другия на приключенския дух.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.