Изисквания за 7 клас в съответствие с ДОИ

Изисквания за 7. клас в съответствие с ДОИ

І. Езикови компетентности:

1. Умее да извлича информация от текст и да я обработва в съответствие с поставената задача – 1, 2, 3, 4, 81, 82, 83, 84.

2. Владее и умее да прилага лексикалната и стилистична норма на съвременния български книжовен език.

а) Отношения между думите – синоними, антоними, пароними, омоними – 5, 6, 7, 8, 9, 25, 40, 46.
б) Фразеология – 10, 21.

3. Владее и умее да прилага граматичната норма на съвременния български книжовен език.

а) Части на изречението. Сложно изречение. Видове сложни изречения. Видове сказуеми – 26, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 44, 45, 48, 50.
б) Части на речта – 20, 36, 47.
в) Местоимения – употреба – 13, 19, 27, 42.

4. Владее и умее да прилага правописната и пунктуационната норма на съвременния български книжовен език.

а) Правопис – 11, 12, 22, 23, 24, 28, 32, 41.
б) Пунктуация – 15, 16, 17, 18, 33, 49.
в) Членуване – 14, 29, 43.

ІІ. Литературни компетентности:

1. Познава посочените автори и творби – 52, 55, 60, 61, 62, 67, 75.
2. Умее да разбира и тълкува правилно посланията на художествения текст – 53, 54, 56, 57, 58, 59, 68, 71, 72, 73, 76, 77.
3. Познава посочените литературни термини и понятия, както и похватите за изображение на литературен герой – 51, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 74, 78, 79, 80.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Георги Драгоев ( 12) на 09 Април 2008
bravo bravo