Въпроси за годишен тест по български език и литература за 7. клас

Въпроси за годишен тест по български език и литература за 7. клас

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. – 4.
Сигурно ви се е случвало да изпуснете филия и тя да се залепи на килима откъм намазаната с масло страна или да завали дъжд като из ведро, когато решите да излезете на разходка. Поредица от подобни явления са в основата на създадените от англичанина Мърфи закони, които и днес ни карат да се усмихваме на неподправената истина в тях. Основният принцип на философията на Мърфи е: “Ако е възможно нещо да се обърка, то се обърква.”
Кой всъщност е Мърфи? През 1949 г. във военновъздушната база “Едуардс” в Мърок, Калифорния, се провеждат полеви изпитания на здравина при катастрофа. По това време капитан Ед Мърфи е инженер-конструктор от лабораторията по летателни апарати на летище “Райт”. Един ден небрежен техник объркал клемите и това станало причина за неправилно функциониране на един от лентовите енргопредаватели. Разочарован от своя колега, младият Ед възкликнал: “Ако изобщо има някакъв начин да направи нещо не както трябва, той непременно ще го направи!” Това е първото формулирано правило на Мърфи, което заживява свой собствен живот. набира скорост и започва да влече след себе си десетки други неписани закони, на които вярваме безрезервно, дори когато филията падне с маслото нагоре.

1. Основна тема на текста е:
a) създаването на първия закон на Мърфи;
б) филията пада с маслото надолу;
в) случката във военновъздушната база ”Едуардс”, Калифорния;
г) объркването на клемите по време на полеви изпитания.
2. Кое заглавия е неподходящо за текста?
a) Законодателят Мърфи
б) Защо нещата вървят наопаки?
в) Кой е Мърфи?
г) Бъркотията също си има правила
3. Кое от твърденията не може да бъде отговор на въпроса: Кой е Мърфи?
а) Създател на закони, които и днес ни карат да се усмихваме на неподправената истина в тях.
б) Инженер-конструктор от лабораторията по летателни апарати на летище “Райт”
в) Англичанин, формулирал основния принцип на философията.
г) Човекът, създал правилото: “Ако е възможно нещо да се обърка, то се обърква”.
4. Как е постигната връзка между първия и втория абзац на текста?
а) чрез показателно местоимение;
б) чрез лично местоимение;
в) чрез въпросително местоимение;
г) чрез собствено име.
5. При коя от двойките думи има отношение както при двойката успех – щастие?
а) отчаяние – умора;
б) изтощение – глад;
в) радост – любов;
г) провал – нещастие.
6. Коя е излишната дума?
а) отправител;
б) подател;
в) адресант;
г) адресат.
7. Коя е излишната дума?
а) закон;
б) постановление;
в) наредба;
г) алинея.
8. Коя от думите не е синоним на подчертаната в изречението?
Ако има вероятност от объркване на няколко неща, то първо се обърква онова от тях, което ще нанесе най-голяма щета.
а) загуба;
б) вреда;
в) липса;
г) беля.
9. Посочете подходящата двойка думи, с която могат да се заменят многоточията в изречението: Материалите се ………пропорционално на …си.
а) пробиват – съдържанието;
б) трият – прозрачността;
в) заличават – глазурата;
г) повреждат – цената.
10. Кой от посочените отговори изразява значението на фразеологизма “Марко Тотев”?
а) Човек, който е уцелил шестица от тотото.
б) Човек, който прилича по сила на Крали Марко.
в) Човек, който винаги търпи несполуки.
г) Човек, който е роден във Велико Търново.
11. В кой ред не е допусната правописна грешка?
а) Когато търсите нещо, винаги го намирате на последното възможно място или намирате не това, което ви трябва.
б) Достъпността на резервната част, паднала от тезгяха, е право пропорционална на нейните размери и обратно пропорционална на значението на часта за приключване на ремонта.
в) Първият закон на бриджа гласи, че винаги е виновен партньора.
г) След като корекцията е грешна, не може да се въстанови началното положение.
12. В кое от посочените обръщения е допусната правописна грешка?
а) Уважаема госпожа Директор;
б) Уважаеми господин Председател;
в) Господин Президент;
г) Скъпи приятелю.
13. В кое изречение е допусната граматическа грешка?
а) Ще спечели този, на който не му се играе.
б) Най-неопитният рибар винаги хваща риба, която най-много тежи.
в) Който се смее последен… навярно не е разбрал вица.
г) В момента, в който споменете нещо, ако е добро, се разминава, а ако е лошо, се случва.
14. Коя от следните членувани форми е неправилна?
а) пъдаря;
б) зетя;
в) букваря;
г) нокътя.
15. В кое изречение има пунктуационни грешки?
а) Ако правите нещо, в което сте сигурен, че ще срещне всеобщо одобрение, то някой няма да го хареса.
б) Когато една грешка е била открита и поправена, ще се окаже, че поначало е била вярна.
в) Ако експериментът е успешен, то нещо не е било наред.
г) Веднъж оплескана ли е една работа, всичко вършено с цел да я оправи само я влошава.
16. В кое изречение има пунктуационна грешка?
а) Когато вали, вали като из ведро.
б) Когато нещата вървят добре, ще се объркат.
в) Когато нещата просто не биха могли да станат по-зле, те стават.
г) Разходите се увеличават докато се изравнят с доходите.
17. Къде трябва да се поставят запетаи в изречението, за да се спазят пунктуационните норми?
При кризисни обстоятелства (1) които принуждават хората (2) да избират между алтернативни начини (3) на действие (4) повечето хора (5) непременно избират възможно най-лошия.
а) 1, 3, 4, 5;
б) 1, 2, 4;
в) 1, 4;
г) 1, 4, 5.
18. В кое изречение са спазени пунктуационните норми?
а) Ако изглежда лесно е трудно.
б) Всичко, което започва добре свършва зле.
в) Всичко сглобено рано или късно се разглобява.
г) Всичко което започва зле, свършва още по-зле.
19. В изречението Нищо не е невъзможно за човека, на който не се налага да го прави е допусната:
а) пунктуационна грешка;
б) граматическа грешка;
в) лексикална неточност;
г) стилистична грешка.
20. Посочете каква е подчертаната дума в изречението като част на речта:
Ако позволите някоя кола да ви изпревари, то тя ще бъде последната, която ще премине през спускащата се бариера.
а) наречие;
б) съюз;
в) частица;
г) предлог.
21. Кое словосъчетание най-точно отговаря на смисъла на фразеологичния израз “забраненият плод”?
а) нещо, което силно привлича и изкушава;
б) плод, който е забранен поради опасност от отравяне;
в) плод, който расте нависоко;
г) нещо, което е с кисело-сладък вкус.
22. В кой ред не е допусната правописна грешка?
а) овехнали;
б) баобаб;
в) иглолисни;
г) кактос.
23. Коя е неправилно написаната дума?
а) зюмбюл;
б) овошка;
в) брашлян;
г) лешник.
24. В коя дума не е допусната правописна грешка?
а) Баба Тонка;
б) баба Марта;
в) баба Меца;
г) Баба Илийца.
25. В кой ред думите не са антоними?
а) млад – възрастен;
б) лъжа – истина;
в) сила – слабост;
г) светло – тъмно.
26. В кой ред изречението е сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение?
а) Древният грък Хипократ сочел, че главната цел на лекаря е да помогне на пациента, като открие причината за заболяването и приложи съответното лечение.
б) До 1860 година оперираните пациенти често умирали, защото раните им се замърсявали с микроби.
в) По време на голямата чумна епидемия хората вярвали, че букетите от рози ще прогонят болестта.
г) Маларията е тежка болест, причинявана от ухапванията на вид комари, които снасят яйцата си във вода.
27. Коя е излишната дума?
а) понякога;
б) всеки;
в) някой;
г) този.
28. В кой ред една от думите няма променливо “Я”?
а) лято, гняв, звяр;
б) пясък увяхвам, свян;
в) впрягам, пяна, пепелянка;
г) рядък, дядо, зрял.
29. В кое от следните изречения откривате неправилна употреба на определителен член?
а) Музата е най-висшия космически смисъл на женствеността.
б) Дора Маар живее до края на живота си в пълно уединение в Менерб на средиземноморския бряг.
в) Последната жена на Пикасо – Жаклин, е богата като Крез, но остава твърде млада без своя съпруг.
г) Всички сюжети на художника се раждат от личния му житейски опит, от собствената му биография.
30. Просто глаголно сказуемо наричаме:
а) сказуемо, изразено чрез комбинация от глагол без самостоятелно значение и име;
б) сказуемо, изразено чрез съчетание от два глагола, свързани със съюза да;
в) сказуемо, което е изразено с проста или сложна форма на някой глагол;
г) сказуемо, изразено чрез комбинация от безлични глаголи.
31. Сложно съставно изречение може да съдържа само:
а) противопоставителни съюзи;
б) разделителни съюзи;
в) подчинителни съюзи;
г) съчинителни съюзи.
32. Кое словосъчетание е написано правилно?
а) летец-герой;
б) помощник-пилот;
в) кандидат стюардеса;
г) четири цилиндров.
33. При коя от вметнатите части в изречението е допусната пунктуационна грешка?
а) Устремът към недостижимото всъщност е истинският героизъм.
б) Очевидно летецът е разбирал безизходността на положението, в което се е намирал.
в) Известно е, че през 20-те години на ХХ век започва бурно развитие на самолетостроенето.
г) Готов съм на такава героична постъпка макар и неразумна да е тя.
34. Каква е подчертаната част в изречението: “Самолетът пореше бясно лазура небесен”?
а) подлог;
б) допълнение;
в) определение;
г) обстоятелствено пояснение.
35. В кой ред изречението е сложно съставно с подчинено допълнително изречение?
а) Учените разбрали, че човешкото тяло не е пригодено да лети.
б) Няколко седмици преди да полети самолетът на братя Райт, американецът Самюел Лангли изпробвал своя модел самолет “Аеродром”.
в) В началото никой не вярвал на братята Райт, които създали невиждан дотогава самолет.
г) Самолетът имал двайсет тънички крила и приличал на хвърчаща щора.
36. Каква е като част на речта подчертаната дума в изречението: “Времето на обреда се избира в съответствие с традиционните закони на астрологията”?
а) глагол;
б) съществително нарицателно име;
в) прилагателно име;
г) наречие.
37. В кой ред изречението е сложно съставно с подчинено определително изречение?
а) Много от духовете са силни и войнствени и само чакат да се нахвърлят върху човека, който прекрачи чертата.
б) Да се пристъпи извън кръга е опасно, защото при успешно заклинание, духовете са принудени да дойдат.
в) Церемонията трябва да завърши с финален пропъждащ ритуал, който да върне духа там, откъдето е дошъл.
г) По време на целия ритуал посветеният в тайните на учението за викане на духове не трябва да излиза от границите на “магическия кръг”, който може да бъде начертан върху пода на храма преди началото на церемонията.
38. Подчертаното словосъчетание в изречението: “VII – VI в. пр. н. е. е епоха на социална революция, която слага край на гръцкото родово общество” е:
а) подлог;
б) сказуемо;
в) допълнение;
г) определение.
39. Какво е по вид изречението: Очовечените богове на олимпийската религия почнали да се схващат като глупава и безнравствена измислица.
а) просто разширено изречение;
б) сложно съчинено изречение;
в) сложно съставно с подчинено допълнително;
г) сложно съставно с подчинено обстоятелствено.
40. В кой ред няма пароними?
а) алкохол – алкалоид;
б) нотариален – натурален;
в) лавра – ларва;
г) индианец – индиец.
41. В кое от посочените словосъчетания е допусната правописна грешка?
а) три грозда;
б) двама алкохолика;
в) много пияници;
г) трима трезвеници.
42. В кое изречение е допусната граматическа грешка?
а) Който пие, на бой налита.
б) Разглеждайки националноосвободителната революция като най-висок връх в историята на българския народ, Иван Вазов употребява израза “Пиянство на един народ”, който се превърна в крилата фраза.
в) Казах му да спре алкохола, който очевидно не му понасяше.
г) Беше пиян именно човекът, на който най-много разчитах в този изключително важен за мене момент.
43. Коя от следните членувани форми е неправилна?
а) Човекът без една чашка може, но с една не може.
б) От пияния и лудият бяга.
в) Виното прави и везира за резил.
г) Виното и мъдрият влудява.
44. Каква е подчертаната част в изречението?
Пиянството е един от най-страшните пороци на цивилизования свят.
а) определение;
б) допълнение;
в) подлог;
г) сказуемо.
45. В кое изречение не е употребено съставно глаголно сказуемо?
а) Сигурен съм, че мога да се откажа от алкохола.
б) Непрекъснато ме мъчи мисълта, че трябва да спра пиенето.
в) Щастлив съм, защото започвам да привиквам да живея без алкохол.
г) Бил съм отказал алкохола, в това са убедени всички, но не и аз.
46. Посочете най-подходящия синоним на подчертаната дума в изречението:
Топът се зарежда с барут и отгоре плътно се поставя камък.
а) се запълва;
б) се пълни;
в) се изпълва;
г) се попълва.
47. Към коя част на речта принадлежи подчертаната дума в изречението:
Неочаквано, от отсрещния баир, се чу изстрел.
а) прилагателно;
б) съществително нарицателно име;
в) местоимение;
г) наречие.
48. Посочете какво е по вид изречението:
Той заплаши, че ще ги разстреля до един, но по-рано ще трябва да се изловят всички.
а) сложно съставно с подчинено определително изречение;
б) сложно съчинено изречение;
в) сложно смесено изречение;
г) сложно съставно с подчинено допълнително изречение.
49. Колко пунктуационни грешки са допуснати в изречението: Нарцисът излъчва една особена топлота и красота, която сякаш, е невъзможно, да се опише.
а) 1
б) 2
в) 3
г) 4
50. В изречението Приобщаването на чаровните мини зайчета с други животински видове в една клетка е невъзможно и най-добре е да не се правят експерименти в тази насока подчертаната дума е:
а) непряко допълнение;
б) пряко допълнение;
в) подлог;
г) сказуемно определение.
51. Кое от следните средства за сатирично изобличение е използвано в описанието: “Под една кичеста круша в една от трендафиловите градини… седели две лебеници… едната, която била твърде голяма и малко продълговата, седяла на черджето, а другата, която била малка и туплеста, седяла на първата…, така щото от тия две разновидни лебеници произхождало едно неразделно мазно тяло…”:
а) карикатура;
б) ирония;
в) гротеска.
52. Основната причина за пълната деградация на Николчо е:
а) обществената пасивност;
б) влиянието на другарската среда;
в) възпитанието, получено в семейната среда.
53. Повестта “Маминото детенце” не съдържа внушението, че:
а) робството е причина за негативните явления сред българската общност;
б) бездуховността съпътства богатството, а моралните добродетели са съхранени сред обикновените хора;
в) криворазбраната родителска обич води до морална поквара.
54. За какви качества на Неновица не свидетелстват мислите й: “Добро би било да не плащаме на работниците… А нам всеки трябва да плаща…”:
А) пестеливост и разумност;
б) алчност;
в) скъперничество.
55. Централна тема в стихотворението “На прощаване” е:
а) обичта на лирическия герой към майка и близки;
б) напрегнатите мисли и силното вълнение на бореца за свобода при предстоящото преминаване на Дунава;
в) омразата на бунтовника към робското битие на родината.
56. Бунтовникът отправя своята изповед към майката, защото:
а) няма други близки;
б) иска да се оправдае;
в) желае да изрази синовната си обич и копнее да намери в нейно лице съмишленик.
57. Изповедта на лирическия герой няма за цел:
а) да пресъздаде непосредствено и живо вълненията на лирическия герой;
б) да очертае изживяванията на братята;
в) да подскаже какви са чувствата и реакциите на майката.
58. Целта на контраста в изображението на картините на смъртта и победното завръщане не е да предаде:
а) емоционалната напрегнатост и полюсните чувства на лирическия герой;
б) героичния патос на творбата;
в) противоположния идейно-емоционален характер на двете картини видения.
59. Стихотворението “На прощаване” не внушава идеята за:
а) величието и безсмъртието на патриотичния подвиг;
б) верността към патриархалните норми на живеене;
в) борбата за свобода като смисъл на човешкото съществуване.
60. В повестта “Немили-недраги” Вазов е изобразил себе си в образа на:
а) Бръчков;
б) Странджата;
в) Македонски.
61. Македонски е различен от Странджата, защото е:
а) патриот;
б) готов на саможертва;
в) склонен към авантюризъм.
62. Първата среща на баба Илийца с бунтовника изпълнява ролята на:
а) кулминация на художествения текст;
б) завръзка на художествения текст;
в) експозиция на текста.
63. При изграждането на образите на баба Илийца и калугера (ІІІ част) Вазов е използвал:
а) контраст;
б) портретна характеристика;
в) пряка авторова характеристика.
64. Основният композиционен похват при изграждането на одата “Опълченците на Шипка” е:
а) контраст;
б) ретардация;
в) ретроспекция.
65. Подчертаният израз в стиха “…и в нашта история кат легенда грей” е:
а) метонимия;
б) сравнение;
в) градация.
66. В подчертаните изрази в стиха “едно име ново, голямо, антично/ като Термопили славно, безгранично” Вазове използвал:
а) хипербола;
б) сравнение;
в) антитеза.
67. Стихотворението “Българският език” е:
а) елегия;
б) ода;
в) поема.
68. Чувството, което не намира израз в стихотворението “Българският език”, е:
а) възхищение;
б) гняв;
в) смирение.
69. В стиховете “Език свещен на моите деди/ език на мъки, стонове вековни…” Вазов е използвал:
а) антитеза;
б) анафора;
в) алитерация.
70. За жанра на пътеписа не е характерна следната особеност:
а) описание на видяното;
б) сюжет, благодарение на който се разкриват характерите на героите;
в) разсъждения и оценки за видяното.
71. Алеко е изумен и се възхищава на:
а) техническия прогрес;
б) жаждата за печалба;
в) бясното движение в американските градове;
72. В американския начин на живот Алеко не харесва:
а) обществения ред;
б) социалното благополучие на гражданите;
в) корупцията.
73. Коя от следните думи най-точно описва състоянието на пътеписеца, изправен пред чудото на Ниагара:
а) учудване;
б) благоговение;
в) възхищение.
74. В откъса “нещо ври, кипи, беснува се, гърми…” Алеко е използвал:
а) епитет;
б) градация;
в) олицетворение.
75. Тема на разказа “Ангелинка” е:
а) нерадостното детство на сирачето;
б) трудното битие на селяните;
в) очарованието на първата любов.
76. Най-същностната черта в образа на момчето в разказа “Ангелинка” е:
а) трудолюбието му;
б) смелостта му;
в) чувствителността му.

77. Сравняването на Ангелинка с “бяло врабче” има за цел да внуши:
а) нейната уязвимост;
б) представата за чистота и невинност;
в) представата за безгрижност.
78. В подчертания израз от откъса: “дето преспивах две нощи, две чудни планински нощи под самите звезди” Елин Пелин е използвал:
а) хипербола;
б) епитет;
в) метонимия.
79. Какво е метафора?
……………………………………………. ……………………………………..……………..
…………………………………………………………………………………………………..
80. Какво е ретроспекция?
……………………………………………………………. ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Прочетете текста и отговорете на въпросите от 81. – 84.
Съществува ли в действителност сташното и тайнствено дърво, послужило за образ на Пушкин в стихотворението му “Анчар”?
Първи сведения за смъртоносното растение дава доминиканският монах Каталони през XIV век. В своя пътепис “Западно-индийско пътешествие” той разказва за странно дърво, което в периода на цъфтеж убива със зловонния си аромат всичко живо, което се доближи до него.
През 1782 г. в английско списание е поместен очерк на хирурга Фурше, съдържащ данни за тайнственото дърво. Преведен на френски, немски и холандски, очеркът придобива голяма популярност. Вероятно Пушкин е бил впечатлен от необичайните свойства на дървото и през 1828 г. увековечава страшния му образ в стихотворението “Анчар”.
Първото научно и пълно описание на отровния Анчар прави френският ботаник Лешен дьо ла Гур, посетил о. Ява през 1804 г. по време на своето околосветско пътешествие. Известно е, че о. Ява не е единственото място, където е разпространено тайнственото дърво. Ботаническото му название е “Антиар”. Представлява стройно дърво, чийто ствол достига 30 и повече метра височина. Короната му е гъста, с широки листа, а дървесината бяла, лека и пореста. По нарезите тече обилно светъл млечен сок, който бързо потъмнява при съприкосновение с въздуха. С този силно отровен сок туземците мажели остриетата на стрелите си. Пронизан с такава стрела, един тигър може да умре за двадесет минути. Плодовете на дървото не са отровни и птиците охотно ги ядат, а семената му се употребяват в Индия като лечебно средство при дизентерия.

81. Основна тема на текста е:
а) първи сведения за смъртоносното дърво;
б) отровното дърво Анчар;
в) необичайните свойства на дървото Анчар, които впечатляват Пушкин;
г) стихотворението, което пише Пушкин за странното дърво Анчар.
82. Кое заглавие е неподходящо за текста?
а) Анчар – отровното дърво
б) Странното дърво, наречено Анчар
в) Великият Анчар
г) Тайнственият Анчар
83. Кое от твърденията не може да бъде отговор на въпроса:
Какво знаем за странното дърво Анчар?
а) Първото научно и пълно описание на отровния Анчар прави френският ботаник Лешен дьо ла Гур, посетил о. Ява през 1804 г.
б) Стволът на дървото Анчар достига тридесет и повече метра височина, короната му е гъста, с широки листа, а дървесината бяла, лека и пореста.
в) Ботаническото название на отровното дърво е “Антиар”.
г) Преведен на френски, немски и албански, очеркът на хирурга Фурше, съдържащ данни за тайнственото дърво, придобива голяма популярност.
84. Според функциите, които изпълнява, текстът е:
а) научен;
б) научно-популярен;
в) художествен;
г) битово-разговорен.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Sibel ( 8) на 21 Октомври 2010
testa e superrrrrr
Sibel ( 8) на 21 Октомври 2010
ами вие решете теста и дайте отговорите
Daqna ( 4) на 18 Юни 2008
Tova testche nqma otgovori ,inache i syper

Fl1pS1d3 ( 14) на 03 Юни 2008
a i o6te ne6to : 50 v1pros k'va e taz pod4ertana duma :?
Fl1pS1d3 ( 14) на 03 Юни 2008
otgovori... ina4e e OK
pe60{volleyball} ( 8) на 12 Май 2008
тва е мн хубав тест ама само 4е няма отговори и ако някои намери отг. 6е сум му мн благодарен
daniel ( 2) на 10 Април 2008
kade da namerq otgovorite za testa nqkoi ako mi kaje 6te sam mu mnogo blagodaren
maria ( 2) на 26 Март 2008
ot kade da namerq ogovorite na testa
kateto ( 2) на 21 Февруари 2008
mersi za "OGROMNATA" pomo6t
WoW_MaN ( 43) на 13 Февруари 2008
WoW_MaN ( 43) на 13 Февруари 2008
Mnogo mi pomognahte be hora!Mersi