Търсене на транформиращ преразказ на славеят на китайския им император

Заглавие Прочити Оценка
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 7 590 -
Трансформиращ преразказ 54 626 4.80
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 78 024 5.74
Трансформиращият преразказ 25 891 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 8 315 5.50
Преразказ с елементи на разсъждение 13 084 5.29
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 11 964 5.14
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 43 314 5.26
Щастливият принц (сбит преразказ) 23 573 -
Косачи - сбит преразказ 13 253 -
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 6 376 -
Малкият принц (трансформиращ преразказ от името на лисицата) 3 992 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 8 345 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 5 081 -
Трансформиращ творчески преразказ 34 921 5.19