Търсене на транформиращ преразказ на славеят на китайския им император

Заглавие Прочити Оценка
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 7 992 -
Трансформиращ преразказ 56 720 4.83
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 82 460 5.74
Трансформиращият преразказ 26 374 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 8 912 5.50
Преразказ с елементи на разсъждение 13 296 5.29
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 12 667 5.14
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 45 501 5.26
Щастливият принц (сбит преразказ) 24 686 -
Косачи - сбит преразказ 14 018 -
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 6 962 -
Малкият принц (трансформиращ преразказ от името на лисицата) 4 240 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 9 376 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 6 139 -
Трансформиращ творчески преразказ 35 136 5.19