Търсене на транформиращ преразказ на славеят на китайския им император

Заглавие Прочити Оценка
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 8 167 -
Трансформиращ преразказ 59 063 4.83
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 84 238 5.74
Трансформиращият преразказ 26 963 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 11 511 5.50
Преразказ с елементи на разсъждение 13 475 5.29
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 13 862 5.14
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 45 953 5.26
Щастливият принц (сбит преразказ) 25 256 -
Косачи - сбит преразказ 14 641 -
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 7 724 -
Малкият принц (трансформиращ преразказ от името на лисицата) 4 462 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 9 743 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 6 576 -
Трансформиращ творчески преразказ 35 306 5.19