Търсене на транформиращ преразказ на славеят на китайския им император

Заглавие Прочити Оценка
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 8 086 -
Трансформиращ преразказ 57 825 4.83
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 83 833 5.74
Трансформиращият преразказ 26 613 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 9 382 5.50
Преразказ с елементи на разсъждение 13 391 5.29
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 13 670 5.14
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 45 787 5.26
Щастливият принц (сбит преразказ) 25 046 -
Косачи - сбит преразказ 14 499 -
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 7 275 -
Малкият принц (трансформиращ преразказ от името на лисицата) 4 331 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 9 637 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 6 436 -
Трансформиращ творчески преразказ 35 206 5.19