Търсене на транформиращ преразказ на славеят на китайския им император

Заглавие Прочити Оценка
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 7 903 -
Трансформиращ преразказ 55 627 4.83
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 78 769 5.74
Трансформиращият преразказ 26 210 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 8 802 5.50
Преразказ с елементи на разсъждение 13 232 5.29
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 12 327 5.14
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 43 693 5.26
Щастливият принц (сбит преразказ) 24 400 -
Косачи - сбит преразказ 13 526 -
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 6 773 -
Малкият принц (трансформиращ преразказ от името на лисицата) 4 154 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 8 580 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 5 416 -
Трансформиращ творчески преразказ 35 072 5.19