Търсене на транформиращ преразказ на славеят на китайския им император

Заглавие Прочити Оценка
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 7 814 -
Трансформиращ преразказ 55 186 4.80
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 78 361 5.74
Трансформиращият преразказ 26 106 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 8 600 5.50
Преразказ с елементи на разсъждение 13 189 5.29
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 12 149 5.14
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 43 521 5.26
Щастливият принц (сбит преразказ) 24 116 -
Косачи - сбит преразказ 13 436 -
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 6 664 -
Малкият принц (трансформиращ преразказ от името на лисицата) 4 096 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 8 482 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 5 252 -
Трансформиращ творчески преразказ 35 024 5.19