Търсене на сбит преразказ на преди да се родя

Заглавие Прочити Оценка
Родът и универсалните човешки ценности в живота на българската жена в "Дервишово семе", "Преди да се родя" и "Потомка" 3 056 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 25 256 -
Косачи - сбит преразказ 14 641 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 6 576 -
Ивайло Петров - „Преди да се родя” 35 256 5.55
Родовия свят в „Дервишово семе” и „Преди да се родя” 12 163 -
Трансформиращ преразказ 59 063 4.83
Преобърнатия патриархален космос в повестта "Преди да се родя" (литературно-интерпретативно съчинение) 19 810 5.45
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 84 238 5.74
"По жътва" - сбит преразказ 69 281 5.13
Преразказ с елементи на разсъждение 13 475 5.29
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 7 445 -
Трансформиращият преразказ 26 963 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 11 511 5.50
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 13 862 5.14