Търсене на сбит преразказ на преди да се родя

Заглавие Прочити Оценка
Родът и универсалните човешки ценности в живота на българската жена в "Дервишово семе", "Преди да се родя" и "Потомка" 2 942 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 24 686 -
Косачи - сбит преразказ 14 018 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 6 139 -
Ивайло Петров - „Преди да се родя” 35 142 5.55
Родовия свят в „Дервишово семе” и „Преди да се родя” 12 077 -
Трансформиращ преразказ 56 721 4.83
Преобърнатия патриархален космос в повестта "Преди да се родя" (литературно-интерпретативно съчинение) 19 724 5.45
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 82 460 5.74
"По жътва" - сбит преразказ 66 498 5.13
Преразказ с елементи на разсъждение 13 296 5.29
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 7 088 -
Трансформиращият преразказ 26 374 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 8 912 5.50
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 12 668 5.14