Търсене на сбит преразказ на преди да се родя

Заглавие Прочити Оценка
Родът и универсалните човешки ценности в живота на българската жена в "Дервишово семе", "Преди да се родя" и "Потомка" 2 546 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 23 361 -
Косачи - сбит преразказ 13 197 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 5 039 -
Ивайло Петров - „Преди да се родя” 34 238 5.55
Родовия свят в „Дервишово семе” и „Преди да се родя” 11 482 -
Трансформиращ преразказ 54 265 4.80
Преобърнатия патриархален космос в повестта "Преди да се родя" (литературно-интерпретативно съчинение) 18 684 5.45
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 77 901 5.74
"По жътва" - сбит преразказ 63 944 5.13
Преразказ с елементи на разсъждение 13 041 5.29
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 6 615 -
Трансформиращият преразказ 25 715 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 8 033 5.50
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 11 910 5.14