Търсене на сбит преразказ на немили недраги 10 глава

Заглавие Прочити Оценка
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 5 376 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 78 653 5.74
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 8 549 -
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 24 269 5.10
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 43 601 5.26
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 6 860 4.83
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 15 585 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 24 247 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 12 256 5.14
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 8 719 -
Косачи - сбит преразказ 13 470 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 12 397 5.64
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 49 741 5.12
"Немили-недраги"- Тези 501 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 5 112 4.67