Търсене на представлението сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Щастливият принц (сбит преразказ) 24 871 -
Косачи - сбит преразказ 14 371 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 6 343 -
Трансформиращ преразказ 57 326 4.83
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 83 575 5.74
"По жътва" - сбит преразказ 66 741 5.13
Преразказ с елементи на разсъждение 13 343 5.29
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 7 202 -
Трансформиращият преразказ 26 517 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 9 003 5.50
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 13 363 5.14
"По жътва" - сбит преразказ 8 280 4.64
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 45 667 5.26
"По жътва" - сбит преразказ 5 664 -
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 7 097 -