Търсене на представлението сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Щастливият принц (сбит преразказ) 24 124 -
Косачи - сбит преразказ 13 438 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 5 257 -
Трансформиращ преразказ 55 190 4.80
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 78 374 5.74
"По жътва" - сбит преразказ 65 733 5.13
Преразказ с елементи на разсъждение 13 192 5.29
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 6 964 -
Трансформиращият преразказ 26 109 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 8 606 5.50
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 12 152 5.14
"По жътва" - сбит преразказ 8 046 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 5 451 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 43 527 5.26
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 6 668 -