Търсене на представлението сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Щастливият принц (сбит преразказ) 23 573 -
Косачи - сбит преразказ 13 253 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 5 081 -
Трансформиращ преразказ 54 626 4.80
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 78 024 5.74
"По жътва" - сбит преразказ 64 766 5.13
Преразказ с елементи на разсъждение 13 084 5.29
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 6 720 -
Трансформиращият преразказ 25 891 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 8 315 5.50
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 11 964 5.14
"По жътва" - сбит преразказ 7 848 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 5 266 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 43 314 5.26
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 6 376 -