Търсене на представлението сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Щастливият принц (сбит преразказ) 24 412 -
Косачи - сбит преразказ 13 526 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 5 424 -
Трансформиращ преразказ 55 668 4.83
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 78 783 5.74
"По жътва" - сбит преразказ 66 246 5.13
Преразказ с елементи на разсъждение 13 234 5.29
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 7 025 -
Трансформиращият преразказ 26 218 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 8 811 5.50
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 12 333 5.14
"По жътва" - сбит преразказ 8 159 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 5 565 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 43 754 5.26
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 6 781 -