Търсене на подвиг превърнат в легенда опълченците на шипка съчинение разсъждение

Заглавие Прочити Оценка
С какво вълнува подвигът на опълченците в одата „Опълченците на Шипка” Съчинение разсъждение 15 549 5.67
Иван Вазов - Опълченците на Шипка (анализ) 10 420 -
“Одата Опълченците на Шипка- поетичен паметник на безсмъртен подвиг” (съчинение разсъждение) 31 180 4.92
Опълченците на Шипка (композиция) 2 772 -
Какви чувства и мисли вълнуват Иван Вазов в лирическия увод на одата "Опълченците на Шипка" 2 412 -
"Подвиг и безсмъртие"-съчинение разсъждение върху одата "Опълченците на Шипка" от Иван Вазов 37 620 5.00
Авторовите чувства, разкрити в уводната част на одата "Опълченците на Шипка" 9 963 5.23
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 8 584 -
"Първите впечатления при срещата с Новия свят" - съчинение разсъждение 10 215 5.38
Антигона - героинята, която извършва подвиг (Литературноинтерпретативно съчинение върху "Антигона" - Софокъл ) 6 040 -
Сблъсъкът между идеалите и мечтите на Дон Кихот и реалността в Испания (съчинение разсъждение) 3 293 -
Иван Вазов - „Опълченците на Шипка” 3 858 5.40
Какви чувства изпълват лирическия увод на стихотворението Опълченците на Шипка ? 2 317 -
Одата "Опълченците на Шипка"-Защита на националното достойнство 13 839 5.25
Преразказ с елементи на разсъждение 13 071 5.29