Търсене на несломимия човешки дух или силата на волята в поемата ралица

Заглавие Прочити Оценка
Силата на волята и на несломимия човешки дух в поемата "Ралица" от Пенчо Славейков (ЛИС) 3 515 -
Силата на волята и несломимия човешки дух в "Ралица" на Пенчо Славейков 12 081 -
Образът на Ралица 51 079 5.59
Баба Илийца пред изпитание на силата и волята 6 677 5.58
Баба Илийца пред изпитание на силата и волята 8 456 5.32
Любовта и омразата - неразплетимият възел на две човешки съдби. 7 581 5.33
Проблемът за страданието в поемата "Градушка" 28 876 5.67
Човешки раси и доказателста за еволюцията 11 205 5.73
Изборът на лирическия герой в поемата "На прощаване" от Христо Ботев - съчинение разсъждение 24 891 4.91
Неразплетимият възел на две човешки съдби - „Дервишово семе” 1 324 -
Силата на човешкия дух според "Антигона" 3 526 5.13
Поемата „Легенда за разблудната царкиня” (analiz) 841 -
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 8 557 -
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 2 399 -
"Неспособни да дадат сила на правото, хората са дали право на силата" 1 595 -