Търсене на несломимия човешки дух или силата на волята в поемата ралица

Заглавие Прочити Оценка
Силата на волята и на несломимия човешки дух в поемата "Ралица" от Пенчо Славейков (ЛИС) 3 648 -
Силата на волята и несломимия човешки дух в "Ралица" на Пенчо Славейков 12 155 -
Образът на Ралица 51 145 5.59
Баба Илийца пред изпитание на силата и волята 6 698 5.58
Баба Илийца пред изпитание на силата и волята 8 474 5.32
Любовта и омразата - неразплетимият възел на две човешки съдби. 7 617 5.33
Проблемът за страданието в поемата "Градушка" 28 922 5.67
Човешки раси и доказателста за еволюцията 11 216 5.73
Изборът на лирическия герой в поемата "На прощаване" от Христо Ботев - съчинение разсъждение 24 919 4.91
Неразплетимият възел на две човешки съдби - „Дервишово семе” 1 362 -
Силата на човешкия дух според "Антигона" 3 552 5.13
Поемата „Легенда за разблудната царкиня” (analiz) 882 -
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 8 589 -
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 2 424 -
"Неспособни да дадат сила на правото, хората са дали право на силата" 1 617 -