Търсене на несломимия човешки дух или силата на волята в поемата ралица

Заглавие Прочити Оценка
Силата на волята и на несломимия човешки дух в поемата "Ралица" от Пенчо Славейков (ЛИС) 4 180 -
Силата на волята и несломимия човешки дух в "Ралица" на Пенчо Славейков 12 520 -
Образът на Ралица 51 440 5.59
Баба Илийца пред изпитание на силата и волята 6 858 5.58
Баба Илийца пред изпитание на силата и волята 8 647 5.32
Любовта и омразата - неразплетимият възел на две човешки съдби. 7 799 5.33
Проблемът за страданието в поемата "Градушка" 29 212 5.67
Човешки раси и доказателста за еволюцията 11 369 5.73
Изборът на лирическия герой в поемата "На прощаване" от Христо Ботев - съчинение разсъждение 25 209 4.91
Неразплетимият възел на две човешки съдби - „Дервишово семе” 1 625 -
Силата на човешкия дух според "Антигона" 3 999 5.13
Поемата „Легенда за разблудната царкиня” (analiz) 1 406 -
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 9 543 -
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 3 093 -
"Неспособни да дадат сила на правото, хората са дали право на силата" 1 814 -