Търсене на немили недраги 2 глава от името на бръчков

Заглавие Прочити Оценка
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 8 580 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 78 769 5.74
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 43 693 5.26
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 24 367 5.10
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 5 416 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 12 415 5.64
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 5 139 4.67
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 6 865 4.83
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 15 618 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 12 327 5.14
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 8 741 -
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 49 770 5.12
"Немили-недраги"- Тези 547 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 19 994 4.63
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 28 953 5.65