Търсене на немили недраги 2 глава от името на бръчков

Заглавие Прочити Оценка
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 9 376 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 82 460 5.74
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 45 501 5.26
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 25 353 5.10
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 6 139 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 12 639 5.64
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 5 310 4.67
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 6 941 4.83
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 17 301 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 12 668 5.14
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 9 239 -
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 50 325 5.12
"Немили-недраги"- Тези 871 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 20 117 4.63
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 29 691 5.65