Търсене на немили недраги 2 глава от името на бръчков

Заглавие Прочити Оценка
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 9 637 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 83 833 5.74
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 45 787 5.26
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 25 655 5.10
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 6 436 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 12 749 5.64
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 5 407 4.67
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 6 973 4.83
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 17 757 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 13 670 5.14
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 9 488 -
Тези ,,Немили-недраги'' 175 -
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 50 739 5.12
"Немили-недраги"- Тези 1 064 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 20 247 4.63