Търсене на Образът на Хектор (Илиада)

Заглавие Прочити Оценка
Образът на Ахил (Илиада) 133 785 5.37
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 8 568 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 4 410 -
Хектор – Омировият идеал за войн и човек 5 666 -
Образът на Хектор (Илиада) 94 841 5.31
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 9 260 -
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 190 693 5.20
Ахил и Хектор-въплащение на Омировия идеал за човека 2 771 -
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 3 059 -
Трагичното величие в образа на Хектор 23 208 4.92
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 17 219 -
Образът на Терсит в "Илиада" 14 827 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 2 865 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 10 130 -
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 16 768 4.80