Търсене на Образът на Хектор (Илиада)

Заглавие Прочити Оценка
Образът на Ахил (Илиада) 129 483 5.37
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 7 294 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 3 794 -
Хектор – Омировият идеал за войн и човек 4 819 -
Образът на Хектор (Илиада) 90 998 5.31
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 6 454 -
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 176 508 5.20
Ахил и Хектор-въплащение на Омировия идеал за човека 2 378 -
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 2 502 -
Трагичното величие в образа на Хектор 22 295 4.92
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 13 273 -
Образът на Терсит в "Илиада" 11 545 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 2 456 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 7 677 -
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 16 272 4.80