Търсене на Образът на Хектор (Илиада)

Заглавие Прочити Оценка
Образът на Ахил (Илиада) 132 258 5.37
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 8 016 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 4 181 -
Хектор – Омировият идеал за войн и човек 5 266 -
Образът на Хектор (Илиада) 93 185 5.31
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 8 294 -
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 185 791 5.20
Ахил и Хектор-въплащение на Омировия идеал за човека 2 597 -
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 2 827 -
Трагичното величие в образа на Хектор 22 842 4.92
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 15 703 -
Образът на Терсит в "Илиада" 13 484 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 2 703 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 9 025 -
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 16 592 4.80