Търсене на Крадецът на праскови интерпретативно съчинение

Заглавие Прочити Оценка
Очарованието на първата любов в разказа “Ангелинка” на Елин Пелин(Съчинение разсъждение) 5 369 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 2 909 -
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 9 620 5.82
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 9 510 5.73
Съчинение разсъждение на стихотворението "На прощаване" 9 078 2.56
Как Николчо става подобие на своите родители - съчинение разсъждение върху повестта "Мамино детенце" от Любен Каравелов 9 622 4.80
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 9 450 -
Домът и спомените като смислов център в стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща” Императивно съчинение 1 617 -
Образът на Нено и Неновица в I-ва и II-ра глава от повестта "Мамино детенце" - съчинение разсъждение 6 027 4.67
"Как къде? Ами у дома!" - Съчинение разсъждение по V част на разказа "Една българка" от Иван Вазов 10 381 5.13
Срещата с Ангелинка- истина или сън (съчинение разсъждение върху разказа “Ангелинка” от Елин Пелин ) 4 840 -
Моралната победа на баба Илийца в диалога с Хасан ага в I-ва част на разказа "Една българка" - съчинение разсъждение 4 453 3.86
"Необходимостта на момчето от идеал за добро, красиво и любов" - Съчинение разсъждение върху разказа “Ангелинка” от Елин Пелин 4 940 5.90
"Пътят е страшен, но славен" (съчинение разсъждение) 2 651 -
Кражбите на Николчо - "награда" за възпитание - съчинение разсъждение 2 095 5.00