Търсене на Крадецът на праскови интерпретативно съчинение

Заглавие Прочити Оценка
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 9 022 5.82
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 8 609 5.73
Съчинение разсъждение на стихотворението "На прощаване" 8 776 2.56
Как Николчо става подобие на своите родители - съчинение разсъждение върху повестта "Мамино детенце" от Любен Каравелов 9 528 4.80
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 8 984 -
Домът и спомените като смислов център в стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща” Императивно съчинение 1 420 -
Образът на Нено и Неновица в I-ва и II-ра глава от повестта "Мамино детенце" - съчинение разсъждение 5 872 4.67
"Как къде? Ами у дома!" - Съчинение разсъждение по V част на разказа "Една българка" от Иван Вазов 9 992 5.13
Срещата с Ангелинка- истина или сън (съчинение разсъждение върху разказа “Ангелинка” от Елин Пелин ) 4 696 -
"Необходимостта на момчето от идеал за добро, красиво и любов" - Съчинение разсъждение върху разказа “Ангелинка” от Елин Пелин 4 868 5.90
Моралната победа на баба Илийца в диалога с Хасан ага в I-ва част на разказа "Една българка" - съчинение разсъждение 4 270 3.86
"Пътят е страшен, но славен" (съчинение разсъждение) 2 405 -
Кражбите на Николчо - "награда" за възпитание - съчинение разсъждение 2 021 5.00
"Двете страни в живота на хъшовете" - съчинение разсъждение ("Немили - недраги") 7 236 4.60
Николчо тръгва на училище - съчинение разсъждение върху II част от повестта "Мамино детенце" 2 342 -