Търсене на Крадецът на праскови интерпретативно съчинение

Заглавие Прочити Оценка
Очарованието на първата любов в разказа “Ангелинка” на Елин Пелин(Съчинение разсъждение) 5 333 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 2 862 -
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 9 565 5.82
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 9 441 5.73
Съчинение разсъждение на стихотворението "На прощаване" 9 027 2.56
Как Николчо става подобие на своите родители - съчинение разсъждение върху повестта "Мамино детенце" от Любен Каравелов 9 608 4.80
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 9 404 -
Домът и спомените като смислов център в стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща” Императивно съчинение 1 583 -
Образът на Нено и Неновица в I-ва и II-ра глава от повестта "Мамино детенце" - съчинение разсъждение 6 003 4.67
"Как къде? Ами у дома!" - Съчинение разсъждение по V част на разказа "Една българка" от Иван Вазов 10 290 5.13
Срещата с Ангелинка- истина или сън (съчинение разсъждение върху разказа “Ангелинка” от Елин Пелин ) 4 812 -
Моралната победа на баба Илийца в диалога с Хасан ага в I-ва част на разказа "Една българка" - съчинение разсъждение 4 434 3.86
"Необходимостта на момчето от идеал за добро, красиво и любов" - Съчинение разсъждение върху разказа “Ангелинка” от Елин Пелин 4 927 5.90
"Пътят е страшен, но славен" (съчинение разсъждение) 2 621 -
Кражбите на Николчо - "награда" за възпитание - съчинение разсъждение 2 075 5.00