Търсене на Крадецът на праскови интерпретативно съчинение

Заглавие Прочити Оценка
За “раздвоята несносна “ в стихотворението “Две души” от П. К. Яворов - литературно съчинение (класна работа) 9 405 -
Смъртта на Знаменосецът – Страдалческа и героична (Съчинение разсъждение върху V глава от „Немили-недраги”) 10 161 5.12
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 15 487 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 19 936 4.63
„Да направя това добро ... клетнику”- съчинение разсъждение 4 528 -
Съчинение разсъждение върху „До Чикаго и назад" 4 211 6.00
Уроците на Нено и Неновица - съчинение разсъждение 3 087 4.83
"Немили-недраги" (съчинение разсъждение). Как живеят хъшовете в чуждия град. 13 093 5.37
Пътят на Николчо към пълна нравствена деградация - съчинение разсъждение 4 410 5.75
Качествата на баба Илийца, разкрити в епизода на брега на Искъра - съчинение разсъждение 6 235 5.44
Кражбата - „награда” за възпитание (съчинение разсъждение) 2 398 5.76
Какво не трябва да допускаме при писането на съчинение разсъждение? 3 325 5.17
Очарованието на първата любов в разказа “Ангелинка” на Елин Пелин(Съчинение разсъждение) 5 189 -
"Ролята на лирическото отстъпление във II-ра глава" - съчинение разсъждение ("Немили - недраги") 16 486 4.22
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 2 433 -