Търсене на Крадецът на праскови интерпретативно съчинение

Заглавие Прочити Оценка
За “раздвоята несносна “ в стихотворението “Две души” от П. К. Яворов - литературно съчинение (класна работа) 9 446 -
Смъртта на Знаменосецът – Страдалческа и героична (Съчинение разсъждение върху V глава от „Немили-недраги”) 10 219 5.12
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 15 618 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 19 994 4.63
„Да направя това добро ... клетнику”- съчинение разсъждение 4 603 -
Съчинение разсъждение върху „До Чикаго и назад" 4 267 6.00
Уроците на Нено и Неновица - съчинение разсъждение 3 117 4.83
"Немили-недраги" (съчинение разсъждение). Как живеят хъшовете в чуждия град. 13 206 5.37
Пътят на Николчо към пълна нравствена деградация - съчинение разсъждение 4 439 5.75
Качествата на баба Илийца, разкрити в епизода на брега на Искъра - съчинение разсъждение 6 282 5.44
Кражбата - „награда” за възпитание (съчинение разсъждение) 2 427 5.76
Какво не трябва да допускаме при писането на съчинение разсъждение? 3 366 5.17
Очарованието на първата любов в разказа “Ангелинка” на Елин Пелин(Съчинение разсъждение) 5 252 -
"Ролята на лирическото отстъпление във II-ра глава" - съчинение разсъждение ("Немили - недраги") 16 588 4.22
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 2 491 -