Търсене на Крадецът на праскови интерпретативно съчинение

Заглавие Прочити Оценка
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 8 519 -
"Първите впечатления при срещата с Новия свят" - съчинение разсъждение 10 181 5.38
''Невъзможната любов между Елисавета и полковника'' - Крадеца на праскови 2 650 -
Сблъсъкът между идеалите и мечтите на Дон Кихот и реалността в Испания (съчинение разсъждение) 3 232 -
Образът на Моканина / Нравствената красота на Петър Моканина ("По жицата") 15 915 5.95
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 68 233 5.49
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 6 293 -
Свободата - избор и дълг на свободната човешка личност ("На Прощаване") 2 699 -
Разумът и безумието на Дон Кихот (съчинение расъждение) 44 467 5.06
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 52 281 4.79
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 49 561 5.12
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 38 982 5.13
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 28 672 5.65
“Одата Опълченците на Шипка- поетичен паметник на безсмъртен подвиг” (съчинение разсъждение) 30 969 4.92
Пътят на бореца за свобода - Съчинение разсъждение върху „На прощаване” в 1868г. от Христо Ботев 30 673 5.18