Търсене на Илиада 24 песен подробен план

Заглавие Прочити Оценка
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 16 724 4.80
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 189 287 5.20
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 9 836 -
Образът на Ахил (Илиада) 133 450 5.37
Илиада - осемнадесета песен 2 463 -
Образът на Терсит в "Илиада" 14 376 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 4 363 -
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 3 001 -
Бизнес план 2 125 -
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 7 208 5.70
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 17 014 -
Черна песен - анализ 875 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 2 822 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 9 066 -
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 10 767 -