Търсене на Илиада 24 песен подробен план

Заглавие Прочити Оценка
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 16 804 4.80
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 191 414 5.20
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 10 306 -
Образът на Ахил (Илиада) 133 910 5.37
Илиада - осемнадесета песен 2 531 -
Образът на Терсит в "Илиада" 15 049 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 4 437 -
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 3 093 -
Бизнес план 2 164 -
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 7 300 5.70
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 17 309 -
Черна песен - анализ 909 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 2 893 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 9 332 -
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 11 064 -