Търсене на Илиада 24 песен подробен план

Заглавие Прочити Оценка
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 16 272 4.80
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 176 508 5.20
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 7 677 -
Образът на Ахил (Илиада) 129 483 5.37
Илиада - осемнадесета песен 2 162 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 3 794 -
Образът на Терсит в "Илиада" 11 545 -
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 2 502 -
Бизнес план 2 011 -
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 7 053 5.70
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 13 273 -
Черна песен - анализ 805 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 2 456 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 6 454 -
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 10 603 -