Търсене на Илиада 24 песен подробен план

Заглавие Прочити Оценка
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 16 297 4.80
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 178 270 5.20
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 7 787 -
Образът на Ахил (Илиада) 129 721 5.37
Илиада - осемнадесета песен 2 215 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 3 831 -
Образът на Терсит в "Илиада" 11 936 -
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 2 595 -
Бизнес план 2 046 -
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 7 101 5.70
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 13 364 -
Черна песен - анализ 828 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 2 493 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 6 622 -
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 10 659 -