Търсене на Една Българка сбит преразказ първа част

Заглавие Прочити Оценка
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 12 149 5.14
петата част на разказа “Една българка” 13 517 5.43
Преразказ с елемент на разсъждения на "Една българка" 2 131 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 24 116 -
Една българка 13 614 5.87
втора глава на ''Една българка'' 12 689 5.15
Косачи - сбит преразказ 13 436 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 5 252 -
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 29 013 5.67
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 19 767 5.35
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 21 139 5.58
Обикновеното и необикновеното у баба Илийца (Една българка) 1 944 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 1 328 -
Трансформиращ преразказ 55 186 4.80
Ролята на експозицията и връзката за първи впечатления от образа на баба Илийца (Една българка – Иван Вазов) 2 208 -