Записки.инфо http://www.zapiski.info Последно добавени материали - Записки.инфо bg Copyright, Zapiski.info 2006-2018 Обща характеристика на гъбите https://www.zapiski.info/18574/Обща-характеристика-на-гъбите Науката, която изучава гъбите, се нарича микология.Гъбите са еукариотни организми, които водят прикрепен начин на живот и се хранят несамостойно.Спрофити - гъби, които живеят по влажни места в почвата, върху органични отпадъци и дървесина; набавят си храна от мъртви организми Fri, 26 Jan 2018 09:22:26 +0200 Aрхеологическа и историческа периодизация. Време и календар https://www.zapiski.info/18575/aрхеологическа-и-историческа-периодизация-Време-и-календар Археологическа и историческа периодизацияКогато разказваме за първите хора или за историята на първите човешки цивилизации, ние използваме археологическата периодизация. Тя откроява големите епохи в развитието на човечеството според промяната на оръдията на труда, които в продължение на милиони години са Fri, 26 Jan 2018 09:19:14 +0200 Тези "Една българка" https://www.zapiski.info/18573/Тези-Една-българка "Спеше и манастирът, глух и пустинен."Цитатът е от третата част на разказа ,,Една българка'' от Иван Вазов. Метафората ,,спеше и манастирът'' и епитетите ,,глух и пустинен" изграждат представа за равнодушието,което религиозните служители изпитват към изпадналите в беда сънародници заради егоистичния Mon, 15 Jan 2018 23:39:58 +0200 Тези ,,Немили-недраги'' https://www.zapiski.info/18570/Тези-Немили-недраги Как е близко и как е далеко!Цитатът е от лирическото отстъпление  във втора глава на повестта ,,Немили-недраги“ от Иван Вазов. Изразът е изграден въз основа на антитеза, която изразява запазената духовност на хъшовете в чуждото общество ,но и невъзможното им   Sun, 17 Dec 2017 12:32:46 +0200 Еукариотна клетка https://www.zapiski.info/1542/Еукариотна-клетка Това са клетките на всички едноклетъчни ,гъби,растения и животни. Обща характеристика- всички еукариотни клетки притежават кл.мембрана,цитоплазма и ген.апарат. Клетъчната мембрана ограничава клетката от околната среда.В раст.клетки над мембраната се образува целулозна клетъчна стена.Съдържанието на растителната клетка без кл.стена се нарича протопласт. В цитоплазмата Tue, 05 Dec 2017 20:45:55 +0200 Текстът в сферата на масовата комуникация. Речева ситуация https://www.zapiski.info/18568/Текстът-в-сферата-на-масовата-комуникация-Речева-ситуация 1. Медиите в съвременния свят - средства за масова комуникацияА. Радио и телевизияБ. ВестнициВ. Списания2. Общуването в сферата на медиите - особеностиА. ПредметБ. ЦелВ. УчастнициГ. Условия3. Текстът в медийното общуване - причислява се към сферата наобщуване4. Езикът на медиите - Mon, 06 Nov 2017 18:37:15 +0200 Художествен текст https://www.zapiski.info/18569/Художествен-текст 1. Художествен и нехудожествен текст2. Образността - особеностХудожественият текст е пълен с емоции, а нехудожествения - със съвсем малко.Основно свойство на художествения текст - " да поставя пред очите на читателя нещата, за които се говори в него"3. Метафоричният израз Mon, 06 Nov 2017 18:36:51 +0200 Химични знаци 7 клас https://www.zapiski.info/18558/Химични-знаци-7-клас Информация, която получаваме от химичния знак-показва кой е елементът;- един атом от елементаСвободните атоми се записват след знака на химичния елемент, т.е. като коефициент.Пример: пет свободни атома кислород- 5 О.Означаване на йониNa+ се чете натриев положителен йонCl - се чете Wed, 25 Oct 2017 22:20:48 +0300 Химични формули 7 клас https://www.zapiski.info/18559/Химични-формули-7-клас Определение - с тях означаваме простите и сложните вещества чрез химични знаци,. Химичните формули показват:-кое е веществото - с колко на брой атоми от даден елемент е изградена молелулата му( колиествения състав) - от атомите на кои елементи е изграденс молекулата му; - Wed, 25 Oct 2017 22:20:19 +0300 Polite questions and non-defining relative clauses https://www.zapiski.info/18565/polite-questions-and-non-defining-relative-clauses 1.) Non-defining relative clauses give additional information about a person or thing.Example: David, who comes from UK, is a very intelegent.WE USE WHO FOR PEOPLEWE USE WHICH FOR THINGSTHAT = WHICH= WHO2.) Polite questionsSometimes direct questions don't sound polite.Direct: What's it about?Polite: Do you know what is Tue, 24 Oct 2017 01:30:18 +0300