Записки.инфо http://www.zapiski.info Последно добавени материали - Записки.инфо bg Copyright, Zapiski.info 2006-2017 Еукариотна клетка https://www.zapiski.info/1542/Еукариотна-клетка Това са клетките на всички едноклетъчни ,гъби,растения и животни. Обща характеристика- всички еукариотни клетки притежават кл.мембрана,цитоплазма и ген.апарат. Клетъчната мембрана ограничава клетката от околната среда.В раст.клетки над мембраната се образува целулозна клетъчна стена.Съдържанието на растителната клетка без кл.стена се нарича протопласт. В цитоплазмата Tue, 05 Dec 2017 20:45:55 +0200 Текстът в сферата на масовата комуникация. Речева ситуация https://www.zapiski.info/18568/Текстът-в-сферата-на-масовата-комуникация-Речева-ситуация 1. Медиите в съвременния свят - средства за масова комуникацияА. Радио и телевизияБ. ВестнициВ. Списания2. Общуването в сферата на медиите - особеностиА. ПредметБ. ЦелВ. УчастнициГ. Условия3. Текстът в медийното общуване - причислява се към сферата наобщуване4. Езикът на медиите - Mon, 06 Nov 2017 18:37:15 +0200 Художествен текст https://www.zapiski.info/18569/Художествен-текст 1. Художествен и нехудожествен текст2. Образността - особеностХудожественият текст е пълен с емоции, а нехудожествения - със съвсем малко.Основно свойство на художествения текст - " да поставя пред очите на читателя нещата, за които се говори в него"3. Метафоричният израз Mon, 06 Nov 2017 18:36:51 +0200 Химични знаци 7 клас https://www.zapiski.info/18558/Химични-знаци-7-клас Информация, която получаваме от химичния знак-показва кой е елементът;- един атом от елементаСвободните атоми се записват след знака на химичния елемент, т.е. като коефициент.Пример: пет свободни атома кислород- 5 О.Означаване на йониNa+ се чете натриев положителен йонCl - се чете Wed, 25 Oct 2017 22:20:48 +0300 Химични формули 7 клас https://www.zapiski.info/18559/Химични-формули-7-клас Определение - с тях означаваме простите и сложните вещества чрез химични знаци,. Химичните формули показват:-кое е веществото - с колко на брой атоми от даден елемент е изградена молелулата му( колиествения състав) - от атомите на кои елементи е изграденс молекулата му; - Wed, 25 Oct 2017 22:20:19 +0300 Polite questions and non-defining relative clauses https://www.zapiski.info/18565/polite-questions-and-non-defining-relative-clauses 1.) Non-defining relative clauses give additional information about a person or thing.Example: David, who comes from UK, is a very intelegent.WE USE WHO FOR PEOPLEWE USE WHICH FOR THINGSTHAT = WHICH= WHO2.) Polite questionsSometimes direct questions don't sound polite.Direct: What's it about?Polite: Do you know what is Tue, 24 Oct 2017 01:30:18 +0300 Веществата и свойствата им. Химични реакции. Част 2 https://www.zapiski.info/18556/Веществата-и-свойствата-им-Химични-реакции-Част-2 Сложните вещества също се разделят на групи.                                                      ХИМИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ              Wed, 18 Oct 2017 10:24:40 +0300 Входно ниво по информационни технологии за 7 клас https://www.zapiski.info/18562/Входно-ниво-по-информационни-технологии-за-7-клас Ето няколко неща, с които можете да преговорите части от материала от 6 клас.1. Кои са правишно подредените мерните единици във възходящ ред?  А) KB, MB, TB, B, GB  B) MB, GB, TB, KB, B  C) GB, KB,B,MB,TB  D) B, Wed, 18 Oct 2017 10:22:37 +0300 Разлагане на многочлен на множители чрез изнасяне на общ множител https://www.zapiski.info/18564/Разлагане-на-многочлен-на-множители-чрез-изнасяне-на-общ-множител Когато многочлен е представен като произведение на едночлени и многочлени, казваме, че многочленът се разлага на множители.Разлагането на многочлени на множители чрез разпределителното свойство , се нарича разлагане чрез изнасяне на общ множител.При разлагане на многочлен на множители се изнася:1.) Wed, 18 Oct 2017 10:21:04 +0300 Електрично напрежение https://www.zapiski.info/18561/Електрично-напрежение Напрежението е характеристика на тока. То е причина за протичането му и се създава от източника на електричен ток.U --> { волт(V)}1kV = 1000 VУред за измерване на напрежението - волтметър Sun, 15 Oct 2017 13:37:54 +0300