Записки.инфо http://www.zapiski.info Последно добавени материали - Записки.инфо bg Copyright, Zapiski.info 2006-2017 Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване http://www.zapiski.info/18534/Таблица-с-произведения-на-Иван-Вазов-Година-на-публикуване-и-място-на-написване Иван Вазов(1850-1921)Немили-недраги1883публикувано всписание Наука Иван ВазовЕдна българка1899публикувано всписание Пъстър свят.Разкази,спомени,дразки,първи впечатления. през 1902Иван ВазовОпълченците на Шипка 1883публикувано в цикъла Епопея на забравенитеИван ВазовБългарският език 1883публикувано в стихозбирката Поля и гори Sun, 15 Jan 2017 11:57:20 +0200 Временно руско управление ( ВРУ ) http://www.zapiski.info/18540/Временно-руско-управление-(-ВРУ-) Задачите на ВРУ са вписани в Манифест на Александър II за войнта ( издаден на 12 април 1877г., чрез който се обявява Руско - турската война )Основната задача на ВРУ е да подготви местни кадри за управлението на държавата. Срокът Sun, 15 Jan 2017 11:56:12 +0200 "Немили-недраги"- Тези http://www.zapiski.info/18541/Немили-недраги-Тези "Будна кръчма"Първа глава на повестта "Немили-недраги" играе ролята на експозиция, запознава ни с героите и обстановката. Картината на мрачната нощ в Браила навява тягостни чувства. Мъглата и студенината, които метафорично представят враждебността на чуждата страна, са в контраст със светлината Sun, 15 Jan 2017 11:55:13 +0200 Домът и спомените като смислов център в стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща” Императивно съчинение http://www.zapiski.info/18527/-Домът-и-спомените-като-смислов-център-в-стихотворението-„Да-се-завърнеш-в-бащината-къща”-Императивно-съчинение Душата на Димчо Дебелянов е нежна и ранима. Тя поема на едно мислено пътешествие към дома. Това мечтано завръщане е описано в стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща”. Идеята е, че където и да отиде, човек не може да Mon, 19 Oct 2015 20:02:23 +0300 Черните дупки http://www.zapiski.info/18409/Черните-дупки Черната дупка е област в пространство-времето, която не може да бъде напусната от нищо, дори от светлината.[1] Общата теория на относителността предвижда, че достатъчно компактна маса би могла да деформира пространство-времето до такава степен, че да се образува черна дупка. Thu, 04 Jun 2015 11:18:35 +0300 Йожен дьо Растняк-новият герой http://www.zapiski.info/18411/Йожен-дьо-Растняк-новият-герой ,,Йожен дьо Растиняк – новият герой”   Социалният реализъм е понятие, предпочитано от западното литературознание. В центъра на изображението тук се полага човекът в неговата социална среда с всички причинно-следствени връзки. През първата половина на XIX в. Във Франция реализмът още Thu, 04 Jun 2015 11:18:25 +0300 Поемата „Легенда за разблудната царкиня” (analiz) http://www.zapiski.info/18419/-Поемата-„Легенда-за-разблудната-царкиня”-(analiz) На 9 февруари 1911 година в писмо до Николай Лилиев Димчо Дебелянов се оплаква, че го е обхванала „Велика пустота”. Много често в кореспонденцията си около този период нежният лирик откровено признава, че го „измъчват безволие и дезинтересуваност”. Същевременно той Thu, 04 Jun 2015 11:17:03 +0300 “ИЗВОРЪТ НА БЕЛОНОГАТА” Пенчо Славейков http://www.zapiski.info/18425/“ИЗВОРЪТ-НА-БЕЛОНОГАТА”-Пенчо-Славейков Петко Славейков е ярко олицетворение на титаничните стремления на ренесансовия творец. Без системно образование и без културни предходници, Славейков се превръща в символ на цяла епоха в Българското възраждане. Той е писател, журналист, фолклорист, преводач, просветител и политически деец. Страстен Thu, 04 Jun 2015 11:14:38 +0300 Падането на България под турско робство http://www.zapiski.info/18432/Падането-на-България-под-турско-робство 1371 г.- 1393 г. Управление на цар Иван Шишман. Законността на царското му възшествие е гарантирана от баща му цар Иван Александър с обявяването му за “багрянородения” престолонаследник и с изпращането на Иван Срацимир за владетел на Видин. Получаването на царска Thu, 04 Jun 2015 11:13:10 +0300 Паисий Хилендарски-първият български будител. http://www.zapiski.info/18436/--Паисий-Хилендарски-първият-български-будител        Паисий Хилендарски-първият български будител.            Връщайки се назад във времето с гордо вдигната глава мога да кажа, че първият български будител е Паисий Хилендарски. Той е човекът, отдал целия си живот на България и на нейната ценна история. Подтикван от  Thu, 04 Jun 2015 11:12:45 +0300