Записки.инфо http://www.zapiski.info Последно добавени материали - Записки.инфо bg Copyright, Zapiski.info 2006-2017 Веществата и свойствата им. Химични реакции. Част 2 http://www.zapiski.info/18556/Веществата-и-свойствата-им-Химични-реакции-Част-2 Сложните вещества също се разделят на групи.                                                      ХИМИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ              Wed, 18 Oct 2017 10:24:40 +0300 Входно ниво по информационни технологии за 7 клас http://www.zapiski.info/18562/Входно-ниво-по-информационни-технологии-за-7-клас Ето няколко неща, с които можете да преговорите части от материала от 6 клас.1. Кои са правишно подредените мерните единици във възходящ ред?  А) KB, MB, TB, B, GB  B) MB, GB, TB, KB, B  C) GB, KB,B,MB,TB  D) B, Wed, 18 Oct 2017 10:22:37 +0300 Разлагане на многочлен на множители чрез изнасяне на общ множител http://www.zapiski.info/18564/Разлагане-на-многочлен-на-множители-чрез-изнасяне-на-общ-множител Когато многочлен е представен като произведение на едночлени и многочлени, казваме, че многочленът се разлага на множители.Разлагането на многочлени на множители чрез разпределителното свойство , се нарича разлагане чрез изнасяне на общ множител.При разлагане на многочлен на множители се изнася:1.) Wed, 18 Oct 2017 10:21:04 +0300 Електрично напрежение http://www.zapiski.info/18561/Електрично-напрежение Напрежението е характеристика на тока. То е причина за протичането му и се създава от източника на електричен ток.U --> { волт(V)}1kV = 1000 VУред за измерване на напрежението - волтметър Sun, 15 Oct 2017 13:37:54 +0300 Входно ниво по физика за 7 клас http://www.zapiski.info/18549/Входно-ниво-по-физика-за-7-клас 1. Какво е движение?2. Кои са основните характеристики на движение?3. Какво е скорост и в какви мерни единици се измерва? А какво е средна скорост?4. Влак изминава част от участък за 40 секунди. После изминава втори участък за 40 секунди. Sun, 15 Oct 2017 12:30:21 +0300 Електричен заряд и електричен ток http://www.zapiski.info/18560/Електричен-заряд-и-електричен-ток 1. Електричен заряда) големина на електричен заряд - q;б) единици за измерване на електричния зарядкулон - Сq = 10Cв) електрични сили - те възникват между заредените тела и са сили на привличане и сили на отблъскване2. Електричен ток- насочено движение Sun, 15 Oct 2017 12:28:18 +0300 Формули за съкратено умножение http://www.zapiski.info/18554/Формули-за-съкратено-умножение- (a+b)^2 = a^2+2ab+b^2->Формула за квадрат на сбор на два израза(a-b)^2=a^2-2ab+b^2-=Формула за квадрат  на разлика на два израза(-x+y)^2=(x-y)^2(x-y)^2=(y-x)^2(a+b)*(a-b) =a^2-b^2 ----> сбор по разлика на два израза(a±b)^3=a^3±3a^2*b+3ab^2±b^3 ---> формула за куба на сбор/разлика на два израза(-x-y)^3 =-(x+y)^3a^2±ab+b^2 ---> непълен квадрат(a±b)(a^2±ab+b^2) = a^3±b^3Формула Sat, 14 Oct 2017 02:25:25 +0300 Веществата и свойствата им. Химични реакции http://www.zapiski.info/18553/Веществата-и-свойствата-им-Химични-реакции Химичните елементи съществуват в природата под формата на различни вещества. Видове веществаВ зависимост от състава си веществата се делят на прости и сложни(химични съединения).Простите вещества са изградане само от един химичен елемент, а сложните - от два или повече. Sat, 14 Oct 2017 02:25:05 +0300 Химични знаци 7 клас http://www.zapiski.info/18555/Химични-знаци-7-клас Н--> водородО--> кислородС--> въглеродN-->азотS-->сяраР--> фосфорCl --> хлорBr--> бромI--> йодNa--> натрийК-->калийСа --> калцийMg---> магнезийZn--> цинкСu--> медAl---> алуминийF --> флуорAg-->среброAu--> злато Thu, 12 Oct 2017 10:47:01 +0300 Входно ниво по Музика за 7 клас http://www.zapiski.info/18548/Входно-ниво-по-Музика-за-7-клас 1. Какво е полка?Полката е чешки народен танц в размер 2/4 в умерено темпо.2. Какво е сложна триделна форма?Сложна триделна форма е музикална форма, която се състои от три дяла, като всеки от дяловете е простра двуделна, или проста триделна.3. Tue, 03 Oct 2017 19:18:06 +0300