Записки.инфо премахна абонаментите! Всички материали, както и мобилната версия са свободно достъпни!

8 клас - Биология

Заглавие Прочити Оценка
Structure and characteristics of mammals (words) 374 -
Кръвоносна система на жабата 2 214 -
Опорно-двигателна система 2 789 -
Кратка функционална анатомия на храносмилателната система 1 622 -
Сърдечно-съдовата система 2 159 -
Митоза (делене на клетката) 4 172 -
Еукариотна клетка 8 322 5.67
Нервни клетки и проводници 1 942 -
Кръвоносна система при животните 3 412 5.50
Програма за кандидат-студентски изпит по биология - Медицински университет - 2008г. 11 454 4.29
Влиянието на токсичните вещества върху нас 2 754 4.80
Пума 3 531 5.36
Капка вода - миг живот (есе) 13 601 5.27
Предпазни средства - презерватив (презентация) 4 593 5.00
Предпазни средства - презерватив (презентация) 2 754 -