Записки.инфо премахна абонаментите! Всички материали, както и мобилната версия са свободно достъпни!

8 клас - Биология

Заглавие Прочити Оценка
Structure and characteristics of mammals (words) 432 -
Кръвоносна система на жабата 2 327 -
Опорно-двигателна система 2 974 -
Кратка функционална анатомия на храносмилателната система 1 701 -
Сърдечно-съдовата система 2 395 -
Митоза (делене на клетката) 4 268 -
Еукариотна клетка 8 707 5.67
Нервни клетки и проводници 2 008 -
Кръвоносна система при животните 3 506 5.50
Програма за кандидат-студентски изпит по биология - Медицински университет - 2008г. 11 530 4.29
Влиянието на токсичните вещества върху нас 2 847 4.80
Пума 3 623 5.36
Капка вода - миг живот (есе) 13 961 5.27
Предпазни средства - презерватив (презентация) 4 710 5.00
Предпазни средства - презерватив (презентация) 2 803 -