Записки.инфо премахна абонаментите! Всички материали, както и мобилната версия са свободно достъпни!

8 клас - Биология

Заглавие Прочити Оценка
Structure and characteristics of mammals (words) 423 -
Кръвоносна система на жабата 2 297 -
Опорно-двигателна система 2 934 -
Кратка функционална анатомия на храносмилателната система 1 689 -
Сърдечно-съдовата система 2 361 -
Митоза (делене на клетката) 4 241 -
Еукариотна клетка 8 605 5.67
Нервни клетки и проводници 1 974 -
Кръвоносна система при животните 3 488 5.50
Програма за кандидат-студентски изпит по биология - Медицински университет - 2008г. 11 516 4.29
Влиянието на токсичните вещества върху нас 2 824 4.80
Пума 3 597 5.36
Капка вода - миг живот (есе) 13 930 5.27
Предпазни средства - презерватив (презентация) 4 692 5.00
Предпазни средства - презерватив (презентация) 2 794 -