Записки.инфо премахна абонаментите! Всички материали, както и мобилната версия са свободно достъпни!

8 клас - Биология

Заглавие Прочити Оценка
Structure and characteristics of mammals (words) 348 -
Кръвоносна система на жабата 2 154 -
Опорно-двигателна система 2 734 -
Кратка функционална анатомия на храносмилателната система 1 571 -
Сърдечно-съдовата система 2 115 -
Митоза (делене на клетката) 4 133 -
Еукариотна клетка 8 228 5.67
Нервни клетки и проводници 1 924 -
Кръвоносна система при животните 3 384 5.50
Програма за кандидат-студентски изпит по биология - Медицински университет - 2008г. 11 418 4.29
Влиянието на токсичните вещества върху нас 2 731 4.80
Пума 3 508 5.36
Капка вода - миг живот (есе) 13 534 5.27
Предпазни средства - презерватив (презентация) 4 568 5.00
Предпазни средства - презерватив (презентация) 2 732 -