Записки.инфо премахна абонаментите! Всички материали, както и мобилната версия са свободно достъпни!

8 клас - Биология

Заглавие Прочити Оценка
Structure and characteristics of mammals (words) 517 -
Кръвоносна система на жабата 2 510 -
Опорно-двигателна система 3 224 -
Кратка функционална анатомия на храносмилателната система 1 832 -
Сърдечно-съдовата система 2 601 -
Митоза (делене на клетката) 4 400 -
Еукариотна клетка 9 029 5.67
Нервни клетки и проводници 2 130 -
Кръвоносна система при животните 3 634 5.50
Програма за кандидат-студентски изпит по биология - Медицински университет - 2008г. 11 613 4.29
Влиянието на токсичните вещества върху нас 2 924 4.80
Пума 3 735 5.36
Капка вода - миг живот (есе) 14 114 5.27
Предпазни средства - презерватив (презентация) 4 808 5.00
Предпазни средства - презерватив (презентация) 2 884 -