Записки.инфо премахна абонаментите! Всички материали, както и мобилната версия са свободно достъпни!

8 клас - Биология

Заглавие Прочити Оценка
Structure and characteristics of mammals (words) 393 -
Кръвоносна система на жабата 2 242 -
Опорно-двигателна система 2 845 -
Кратка функционална анатомия на храносмилателната система 1 641 -
Сърдечно-съдовата система 2 224 -
Митоза (делене на клетката) 4 200 -
Еукариотна клетка 8 410 5.67
Нервни клетки и проводници 1 951 -
Кръвоносна система при животните 3 433 5.50
Програма за кандидат-студентски изпит по биология - Медицински университет - 2008г. 11 482 4.29
Влиянието на токсичните вещества върху нас 2 780 4.80
Пума 3 553 5.36
Капка вода - миг живот (есе) 13 709 5.27
Предпазни средства - презерватив (презентация) 4 620 5.00
Предпазни средства - презерватив (презентация) 2 768 -