Записки.инфо премахна абонаментите! Всички материали, както и мобилната версия са свободно достъпни!

8 клас - Биология

Заглавие Прочити Оценка
Structure and characteristics of mammals (words) 447 -
Кръвоносна система на жабата 2 383 -
Опорно-двигателна система 3 030 -
Кратка функционална анатомия на храносмилателната система 1 735 -
Сърдечно-съдовата система 2 464 -
Митоза (делене на клетката) 4 308 -
Еукариотна клетка 8 793 5.67
Нервни клетки и проводници 2 036 -
Кръвоносна система при животните 3 541 5.50
Програма за кандидат-студентски изпит по биология - Медицински университет - 2008г. 11 557 4.29
Влиянието на токсичните вещества върху нас 2 876 4.80
Пума 3 649 5.36
Капка вода - миг живот (есе) 14 003 5.27
Предпазни средства - презерватив (презентация) 4 731 5.00
Предпазни средства - презерватив (презентация) 2 825 -