Записки.инфо премахна абонаментите! Всички материали, както и мобилната версия са свободно достъпни!

8 клас - Биология

Заглавие Прочити Оценка
Structure and characteristics of mammals (words) 419 -
Кръвоносна система на жабата 2 288 -
Опорно-двигателна система 2 914 -
Кратка функционална анатомия на храносмилателната система 1 682 -
Сърдечно-съдовата система 2 327 -
Митоза (делене на клетката) 4 234 -
Еукариотна клетка 8 540 5.67
Нервни клетки и проводници 1 971 -
Кръвоносна система при животните 3 477 5.50
Програма за кандидат-студентски изпит по биология - Медицински университет - 2008г. 11 513 4.29
Влиянието на токсичните вещества върху нас 2 815 4.80
Пума 3 588 5.36
Капка вода - миг живот (есе) 13 895 5.27
Предпазни средства - презерватив (презентация) 4 669 5.00
Предпазни средства - презерватив (презентация) 2 783 -